Hij wordt of hij word: hoe strikt moeten we de grammaticaregels nog toepassen?

De Universiteit van Hull in Engeland heeft aan de professoren gevraagd om de leerlingen geen minpunten meer te geven wanneer ze bij het invullen van hun examen grammaticale fouten maken. Ook in ons land gaan er stemmen op om minder streng toe te zien op het correcte gebruik van de spellingsregels.

‘Goed taalgebruik kan worden gezien als homogeen, Noord-Europees, wit, mannelijk en elitair’, luidt de redenering van de Britse universiteit. Daarom wil die afstappen van een te strikte controle op het respecteren de spelling- en grammaticaregels. Volgens de Universiteit van Hull discrimineert de vereiste om foutloos te kunnen schrijven etnische minderheden en studenten die afkomstig zijn van minder goede scholen.

Sociale mobiliteit stimuleren

‘Als universiteit willen we educatieve hindernissen verwijderen, sociale mobiliteit stimuleren en kansen scheppen voor studenten met verschillende achtergronden’, liet de universiteit vorige week weten. ‘Inclusiviteit is een van onze kernwaarden en we zijn er heilig van overtuigd dat iedereen, ongeacht afkomst, een kans moet hebben om te studeren en om te slagen.’ Sommige andere universiteiten, zoals die van Worcester, hebben al aangegeven eventueel in de voetsporen van de Universiteit van Hull te willen treden.

Ook in ons land gaan er stemmen op om de spelling- en grammaticaregels minder strikt toe te passen. Auteur Kristien Hemmerechts is één van die voorstanders. Zij heeft maandagavond in De Afspraak gezegd dat ze begrijpt waarom bepaalde universiteiten het geweer van schouder hebben veranderd. ‘Ik zeg niet dat we de grammaticaregels moeten afschaffen, maar ik kan het punt van de universiteit wel begrijpen’, klonk het.

‘De universiteit zegt overigens niet dat spelling niet belangrijk is’, aldus Hemmerechts. ‘Ze vragen simpelweg om geen punten af te trekken wanneer iemand bijvoorbeeld een spellingsfout maakt bij een examen fysica.’

De dt-regel

Ze benadrukte tijdens het gesprek dat wanneer we te veel de focus leggen op een correcte spelling we heel wat mensen verlammen. ‘Studenten kunnen heel creatieve teksten schrijven, ook al staan er spelfouten in. Taal is zoveel meer dan juiste spelling’, zei ze op basis van haar ervaringen als leerkracht creatief schrijven.

‘Ons onderwijs heeft een enorme focus op die spelling’, vervolgde Hemmerechts. ‘Dat is ook geen verrassing want een correcte spelling is meetbaar en daar houden wij van. Maar door daar te veel belang aan te hechten verliezen we een grote groep studenten.’ Ze haalde daarbij het voorbeeld aan van studenten die pas op latere leeftijd de Nederlandse taal leren kennen of gezinnen waar Nederlands niet de moedertaal is.

Voorts merkte de auteur op dat voor veel jonge mensen de dt-regel geen punt meer is. ‘Ik vind niet dat die regel moet verdwijnen, maar ik zie dat dat met mondjesmaat aan het gebeuren is. Jongeren hebben minder aandacht voor de spellingsregels.’

Vaardigheden

Onderwijsexpert Wouter Duyck blijft weliswaar de nadruk leggen op een goede beheersing van de spelling- en grammaticaregels. ‘Het is aan het onderwijs om jongeren zaken bij te brengen waar ze geen interesse in hebben. We weten dat talenten, zoals taalvaardigheid, heel belangrijk zijn in de maatschappij.’

Duyck is er overigens niet van overtuigd dat minder aandacht voor spelling de gelijkheid ten goede komt. ‘Dankzij het onderwijs krijgen leerlingen net tools en vaardigheden in handen waarmee ze op de arbeidsmarkt succesvol kunnen zijn. Stel dat een diploma niet meer aantoont dat u kan spellen, dan verdwijnt ook de waarde van dat diploma’, zei Duyck.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20