Het ‘mijn-man-is-gestopt-met-werken’-syndroom maakt vrouwen depressief

Mannen die stoppen met werken vormen een bedreiging voor de mentale gezondheid van hun echtgenotes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Università degli Studi di Padova.

Wanneer mannen men pensioen gaan of om een andere reden een punt zetten achter hun professionele loopbaan, moeten volgens de Italiaanse onderzoekers bij hun echtgenotes vaak al snel symptomen van mentale gezondheidsproblemen – zoals slapeloosheid, stress en depressie – worden vastgesteld.

Het onderzoek spitste zich toe op Japanse echtparen, maar volgens de wetenschappers treft het probleem vrouwen over de hele wereld.

“Er dient bij de echtgenotes van gepensioneerde werknemers vaak een ‘retired husband syndrome’ worden opgemerkt,” stelden de onderzoekers Marco Bertoni en Giorgio Brunello, economen aan de Universiteit van Padua, vast.

De Italiaanse wetenschappers wijzen erop dat echtparen tijdens hun huwelijk vaak steeds verder uit elkaar groeien en eigenlijk relatief weinig tijd met elkaar doorbrengen, tot het pensioen hen opnieuw tot een intensievere vorm van samenleven dwingt.

Die gebeurtenis kan voor de vrouwen, die plots rekening moeten houden met de voortdurende aanwezigheid van een relatieve vreemdeling in de woning, volgens Bertoni en Brunello vaak bijzonder stresserend zijn.

“Er is niet alleen de constante aanwezigheid, maar ook de bijkomende eisen en behoeftes die aan de vrouw worden gesteld,” zeggen de Italiaanse economen nog.

“Het onderzoek beperkte zich weliswaar tot Japan, maar dat mag niet leiden tot de veronderstelling dat het ‘retired husband syndrome’ een lokaal probleem zou kunnen zijn van de Japanse cultuur, die vaak nog steeds traditionele genderrollen, met een duidelijk onderscheid tussen thuisblijvende vrouwen en werkende mannen, hanteert.”

“In werkelijkheid blijken werkende vrouwen nog een groter risico op problemen te lopen. Werkende vrouwen moeten immers naast de behoeften van hun echtgenoot, ook nog rekening houden met de eisen van hun baan.”

Bertoni en Brunello merken tevens op dat vrouwen bovendien niet zelden ook nog geconfronteerd worden met een mentale aftakeling van hun gepensioneerde echtgenoot, waardoor de psychologische druk volgens de economen nog verder kan toenemen. (mah)

Meer