Het IMF maakt zich zorgen over de inflatie en Delta-variant: groeiprognose 2021 naar beneden bijgesteld

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachtingen voor de wereldeconomie in 2021 verlaagd van 6 naar 5,9 procent. De internationale financiële instelling maakt zich onder meer zorgen over de oplopende inflatie en de Delta-variant van het coronavirus.

In een rapport over de wereldwijde groeiverwachtingen uit het IMF zich nogal somber over de economische situatie. De instelling benadrukt daarin dat er achter de beperkte daling van de groeiverwachting van 6 naar 5,9 procent grote neerwaartse bijstellingen schuilgaan voor sommige landen. De groeiprognose blijft 4,9 procent voor 2022.

Verstoringen aanbodzijde

“De vooruitzichten voor de groep ontwikkelingslanden met lage inkomens zijn aanzienlijk verslechterd als gevolg van de verslechterende pandemische ontwikkelingen. De verlaging weerspiegelt ook de moeilijkere vooruitzichten op korte termijn voor de groep van geavanceerde economieën, ten dele als gevolg van verstoringen van het aanbod”, aldus het IMF.

Het IMF merkt daarbij dat er verschillende verstoringen zijn aan de aanbodzijde. De instelling heeft het onder meer over het wereldwijde chiptekort en het tekort aan vrachtcontainers en arbeidskrachten. Die tekorten zijn grotendeels te verklaren door het feit dat heel wat bedrijven tijdelijk de deuren hebben moeten sluiten tijdens de coronacrisis. Nu er opnieuw sprake is van een economische heropleving hebben die bedrijven veel moeite om de stijgende vraag bij te benen.

Het beperkte aanbod in combinatie met de toenemende vraag is een belangrijke verklaring voor de opgelopen inflatie. Onder meer de energie– en voedspelprijzen zijn de afgelopen weken stevig gestegen. Het IMF verwacht dat de inflatie volgend jaar zal terugkeren naar het niveau van voor de pandemie, maar waarschuwt dat aanhoudende verstoringen aan de aanbodzijde de inflatie kunnen verankeren.

Vaccinatiekloof

In het rapport waarschuwt het IMF ook voor een gevaarlijke divergentie in de economische vooruitzichten als gevolg van “de grote vaccinatiekloof.” In lage-inkomenslanden is 96 procent van de bevolking nog steeds niet gevaccineerd. “Naar schatting 65 tot 75 miljoen meer mensen zullen in 2021 in extreme armoede leven in vergelijking met de prognoses van vóór de pandemie”, aldus het IMF.

De instelling voegt er in het rapport aan toe dat lage-inkomenslanden ongeveer 250 miljard dollar aan extra uitgaven nodig hebben om COVID-19 te bestrijden. Pas wanneer dat gebeurt zullen die landen volgens het IMF opnieuw het precoronapad bereiken. “De economische groei in de lage-inkomenslanden zal volgend jaar 6,7 procent onder het precoronaniveau zitten. De economische activiteit in de rijke landen als geheel daarentegen zal in 2022 weer het precoronapad bereiken en in 2024 zelfs 0,9 procent hoger zijn dan dat pad”, staat er in het rapport.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20