Het IEA waarschuwt dat de Europese gasvoorraden binnen een jaar slechts voor 65 procent gevuld zullen zijn

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) slaat in een nieuw rapport alarm over de Europese gasvoorraden. Nu zijn de voorraden voor 95 procent gevuld, maar het agentschap verwacht dat dat cijfer de komende twaalf maanden zal zakken tot 65 procent.

Waarom is dit belangrijk?

Door de oorlog in Oekraïne werd er lang gevreesd dat de Europese Unie deze winter over onvoldoende gas zou beschikken om de bedrijven en gezinnen van energie te voorzien. De EU-lidstaten zijn er intussen in geslaagd om voldoende gas in te slaan voor deze winter. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken.

Het nieuws: Het IEA publiceerde een rapport met de titel “Het is nooit te vroeg om je voor te bereiden op de volgende winter.”

 • Uit de berekeningen van het agentschap blijkt dat Europa een tekort van 30 miljard kubieke meter aardgas zou kunnen hebben in de zomer van 2023, een belangrijke periode voor het vullen van de voorraden voor de volgende winter.
 • Het IEA dringt er bij de EU-leiders op aan het probleem nu aan te pakken. “Het is verkeerd om te denken dat het ergste voorbij is”, klinkt het.

De details: de EU heeft op verschillende vlakken wat geluk gehad dit jaar

 • De gasvoorraden van de Europese landen zijn momenteel voor 95 procent gevuld. Dit is goed, heel goed. Het is zelfs beter dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar (90 procent).
 • Volgens het IEA hebben er twee factoren bijgedragen tot dat succes.
 • Enerzijds is er al enkele maanden bijna geen Russisch gas meer in Europa aangekomen. Rusland zou dit jaar in totaal 60 miljard m³ gas geleverd hebben aan de EU. In 2023 zal de situatie er heel waarschijnlijk anders uitzien. Kans is klein dat het Oost-Europese land opnieuw zoveel gas zal leveren. We mogen overigens niet uitsluiten dat de Russische Federatie de leveringen volledig kan staken.
 • Anderzijds heeft Europa in 2022 veel LNG ingevoerd. We hebben dat kunnen doen omdat de vraag in China fors was gedaald. De Chinese economie blijft immers gebukt gaan onder het strenge coronabeleid.
 • Als er volgend jaar sprake is van een economische heropleving in China, zal de vraag naar LNG toenemen. Daardoor zal er minder vloeibaar gas beschikbaar zijn voor de EU-lidstaten.
 • Als de voorraden aan het eind van de winter van 2022-2023 bijna leeg zijn, zal het heel moeilijk zijn om ze opnieuw tot het huidige niveau op te vullen. Het IEA sluit daarom niet uit dat de gasvoorraden volgend jaar slechts voor 65 procent gevuld zullen zijn.

“Neem onmiddellijk maatregelen”

Moeten we nu op zoek naar andere gasleveranciers? In principe niet, zegt het IEA.

 • Het IEA waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid na het milde herfstweer en de dalende gasprijzen. “We zijn nog lang niet uit de problemen”, zegt IEA-directeur Fatih Birol, die de regeringen oproept om “onmiddellijk actie te ondernemen.”
 • Het agentschap merkt op dat het niet noodzakelijk is om nieuw energievoorraden te vinden. Volgens het IEA moeten de EU-lidstaten zich meer toespitsen op energie-efficiëntie, de inzet van hernieuwbare energiebronnen en maatregelen om de vraag naar gas structureel te verminderen.
 • Het agentschap zal binnenkort een plan voorstellen om de Europese gasvoorzieningen de komende winter veilig te stellen. Het zal daarbij concrete maatregelen uit de doeken doen die de Europese landen moeten helpen om hun voorraden tegen het begin van het winterseizoen 2023-24 voor 95 procent te vullen.
 • Het IEA had in maart al tien maatregelen voorgelegd om Europa minder afhankelijk te maken van Russisch gas.
 • De bevoorradingsproblemen zullen waarschijnlijk ook de gasprijzen opdrijven. Deze week kwam Goldman Sachs met een analyse naar buiten die aansluit bij die van het IEA. De bank schat dat de gasprijzen de komende maanden weliswaar zullen dalen, maar dat ze in de zomer van 2023 aanzienlijk zullen stijgen. De bank sluit een stijging van de Europese gasprijs tegen eind juli tot 250 euro per megawattuur niet uit.
 • Het valt nog af te wachten wat daar de impact zal van zijn op de energiefacturen van gezinnen en bedrijven. En zal de Europese Unie dan opnieuw maatregelen moeten nemen om de energieprijs te drukken?

(ns/as)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.