Grote olieconcerns leggen zichzelf emissiegrenzen op

Een groep van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, verenigd in het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), heeft zich voor het eerst openlijk voorgenomen om zijn gecombineerde uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Hiermee proberen de betrokken bedrijven een antwoord te formuleren op de toenemende druk die de sector onder meer op het gebied van klimaatverandering ervaart.

Waarnemers merken wel op dat een aantal westerse leden van de OGCI voor zichzelf al mer ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd dan het initiatief nu naar voor brengt.

Jaarlijks rapport

De leden van OGCI zijn British Petroleum (BP), Chevron, China National Petroleum Corporation (CNPC), Eni, Equinor, Exxon, Occidental Petroleum, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell en Total. Samen vertegenwoordigen die partijen meer dan 30 procent van de wereldwijde productie van olie en gas.

De leden van de OGCI kwamen overeen om de gemiddelde koolstofintensiteit van hun gecombineerde winning van olie en gas ter verminderen.

Bedoeling is om tegen het midden van dit decennium nog een uitstootniveau tussen 20 kilogram en 21 kilogram per vat te melden. Drie jaar geleden werd een uitstootniveau van 23 kilogram opgetekend.

Het initiatief kondigde ook aan jaarlijks een rapport over de prestaties van zijn leden te zullen publiceren. Die gegevens zouden bovendien door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd.

Mijlpaal

‘Deze doelstelling is niet het einde van de inspanningen,’ erkent Bob Dudley, voorzitter van OGCI en voormalig topman van British Petroleum (BP). ‘We kunnen echter wel spreken over een belangrijke mijlpaal. Deze plannen vertegenwoordigen een doel op korte termijn.’

‘De inspanningen zullen echter in de loop van het proces echter verder worden bijgesteld. De doelstellingen kunnen in de toekomst ook naar andere sectoren, zoals aardgas en raffinage, worden uitgebreid.’

Waarnemers merken op dat de aankondiging onder meer voor ExxonMobil, de grootste olieproducent van de Verenigde Staten, een aanzienlijke koerswijziging inhoudt. Ze wijzen er daarbij op dat ExxonMobil zich tot nut toe steeds heeft verzet tegen de druk van investeerders om de impact van zijn activiteiten op het leefmilieu te verminderen.

ExxonMobil maakte vorig jaar ook geen details over zijn emissies bekend. ‘ExxonMobil ondersteunt de doelstellingen van de OGCI om de koolstofintensiteit van de energieproductie te verminderen,’ benadrukt een woordvoerder van het bedrijf in een reactie.

Gemengde reacties

De waarnemers merken anderzijds op dat een aantal leden van het initiatief inmiddels al verder staan dan de doelstellingen die nu zijn afgesproken.

Saudi Aramco, de grootste exporteur van olie ter wereld, zegt vorig jaar een uitstootniveau van 10,1 kilogram te hebben gerealiseerd. Het Noorse Equinor kondigde al aan midden dit decennium een niveau van minder dan 8 kilogram te kunnen melden. In ecologische kringen wordt op de aankondiging gemengd gereageerd.

‘De oliemaatschappijen waren op het gebied van emissies het ontbrekende deel van de puzzel,’ benadrukte Andrew Grant, analist voor olie en gas bij de denktank Carbon Tracker. ‘Het valt dan ook toe te juichen dat zij bereid zijn om aan het gesprek deel te nemen.’

‘Anderzijds mag niet worden vergeten dat de sector nog een lange weg heeft af te leggen en nog lang niet kan beweren de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs in te vullen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20