Grootste energieopslagbatterij van Europa ingehuldigd in Wallonië

Het Franse bedrijf Corsica Sole heeft 33 miljoen euro geïnvesteerd in Deux-Acren, een deelgemeente van het Henegouwse Lessen. De onderneming heeft er de grootste energieopslaginstallatie van Europa gebouwd.

Waarom is dit belangrijk?

Opslagcapaciteit voor elektriciteit is een sleutelelement om de energiecrisis het hoofd te bieden. Met de grootste energieopslagbatterij van Europa zet België een eerste stap in de goede richting.

De innovatie: De installatie is de meest efficiënte op het Europese vasteland met meer dan 100 megawattuur opslag.

  • De centrale is 7.000 m² groot en beschikt over 40 Megapack lithium-ion batterijen van Tesla.
  • Met deze 40 batterijen kan de centrale onmiddellijk tot 50 MW leveren.
  • De installatie zal de frequentie van ons elektriciteitsnet moeten regelen en dus, bij uitbreiding, van het Europese stroomnet.
  • Elke batterij kost ongeveer 800.000 euro en heeft een levensduur van 10 jaar.
  • Na 10 jaar worden ze gerecycled.
  • Het project behelsde een investering van 30 miljoen euro. De staat heeft daaraan niks bijgedragen.

Waterstof voor Europa

Achtergrond: Hernieuwbare energiebronnen nemen een steeds groter deel van de elektriciteitsproductie voor hun rekening. Naarmate dit aandeel toeneemt, moet de opslagcapaciteit volgen.

  • De Europese Commissie heeft dit jaar haar plan, REPowerEU, aangekondigd om de lidstaten te helpen energie-autonomie te bereiken.
  • Het opschalen van met name de waterstofproductie, één van de pijlers van het plan, kost tijd. Regeringen willen voorlopig investeren in de opslag van elektriciteit, terwijl sommige particuliere bedrijven investeren in de ontwikkeling van de energiedrager.
  • “Tegenwoordig beseffen we dat energiebronnen een kwestie van soevereiniteit zijn”, oppert Michael Coudyser, directeur van Corsica Sole, tegenover Euronews. Hij voegt eraan toe dat we met deze installatie “kunnen overwegen om het zonder externe fossiele bronnen te stellen”.
  • Krachtige energieopslagbatterijen zijn een van de puzzelstukjes voor intermitterende hernieuwbare energiebronnen.

(lb,kg)

Meer