Groene waterstof: eerste grote fabriek voor de Benelux komt eraan

VoltH2, het bedrijf van de Belgische energievernieuwer André Jurres, heeft de bouw- en milieuvergunningen ontvangen voor de eerste grootschalige groene-waterstoffabriek van de Benelux. Die komt in het Nederlandse Vlissingen, in het havengebied van North Sea Port.

Waarom is dit belangrijk?

Waterstof (H2) is een mogelijke CO2-vrije energiedrager voor tal van industriële activiteiten en kan ook auto's, vrachtwagens en straks misschien zelfs vliegtuigen aandrijven. De Europese doorbraak hangt af van twee zaken: kan de waterstof grootschalig en op een duurzame wijze geproduceerd worden en komt er een netwerk van regionale pijpleidingen?

De waterstoffabriek, ook wel electrolyser genoemd, zal draaien met elektriciteit afkomstig van windmolens op zee. Daardoor zal de geproduceerde waterstof ook echt “groene” waterstof zijn. Elektrolyse is het chemisch afsplitsingsproces waarbij waterstof uit water gehaald wordt, met de hulp van stroom. Alleen als die elektriciteit van een duurzame bron komt, zoals windmolens, spreekt men van groene waterstof.

De installatie van 25 megawatt zal tot 3.500 ton groene waterstof per jaar produceren en is schaalbaar tot het viervoudige, dus 100 megawatt of 14.000 ton. Om een idee te geven: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zowat 100 km afleggen.

De faciliteit wordt gebouwd nabij de bestaande hoogspanningsenergie- en gasinfrastructuur en wordt een knooppunt van de toekomstige European Hydrogen Backbone, het transportnetwerk voor waterstof dat Europa zal doorkruisen.

Belgische pioniers

Het project is op vele vlakken een Belgisch-Nederlandse samenwerking. De Belg André Jurres, die al verscheidene energiebedrijven oprichtte, is de stichter van VoltH2, dat ook het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Vision Hydrogen als minderheidsaandeelhouder aan boord heeft.

“Naast offshore wind zal groene waterstof onmisbaar deel van de keten worden, de tijd is rijp om met schaalbare productie te beginnen. Gasnetbeheerders gaan een centrale rol spelen in de verdeling hiervan. Anders dan het hoogspanningsnet kunnen met waterstof in de toekomst grote hoeveelheden opgeslagen worden gedurende weken/maanden”, zegt hij op Twitter.

“Dit is de eerste belangrijke stap in de uitrol van een waterstofeconomie in de Benelux”, zegt Tom Van Den Noortgaete van Sweco Belgium in een persbericht. “Groene waterstof opent de deur naar de verdere verduurzaming van onze economie en samenleving. De lokale industrie kan de geproduceerde waterstof van VoltH2 inzetten als feedstock (grondstof, red.) voor de industrie of als brandstof voor een koolstofarm transport.”

Colruyt

Ook een tweede project van VoltH2 en Sweco zit al in een gevorderde fase op het vlak van vergunningen. Het gaat om een vergelijkbare groene-waterstoffabriek in Terneuzen, die samen met Virya Energy, een vehikel van de zakenfamilie Colruyt ontwikkeld wordt.

Beide projecten passen in de strategische visie van de Nederlandse provincie Zeeland om een leidende regio te worden voor groene waterstof.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20