Het groene gasproject dat een belangrijke speler wil worden in de race naar Europese energieonafhankelijkheid

Vanaf het najaar van 2022 worden in Delfzijl, in het Nederlandse Groningen, de bouwvoorbereidingen gestart van een fabriek die zich op de productie en distributie van groen gas zal richten. Het project is een joint venture van Gasunie, de beheerder van het Nederlandse gasleidingnetwerk, en Perpetual Next, een klimaattechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in ‘torrefactie’. Hoe gaat de technologie in z’n werk die ons dat duurzame gas oplevert, en die mogelijk een rol speelt bij de totstandkoming van een energieonafhankelijk Europa?

In Delfzijl is een groot chemisch park in ontwikkeling. “Daar hebben wij twee grote plannen”, oppert Perpetual Next-CEO Niels Wage (zie foto). “Eén is de joint venture met de Gasunie, waar wij twaalf miljoen ton biogas kunnen gaan produceren, die we op den duur kunnen vergroten naar honderdtwintig miljoen ton – dus dat kunnen we behoorlijk groter maken.”

“Bovendien hebben we daar een stuk grond van zestien hectare, dat we aan het ontwikkelen zijn om een fabriek neer te zetten in een soortgelijke setting, waar we ook biogassen kunnen maken en we voor het chemische cluster producten en grondstoffen kunnen maken. Dat is allemaal in volle gang.”

Verbranden van koffiebonen

De technologie erachter is een geraffineerd gegeven. “Torrefactie is een proces waarin op temperatuur in een zuurstofarme omgeving een soort verhitting wordt bewerkstelligd in een grote reactor”, zegt Wage. “Je kan het vergelijken met het verbranden van koffiebonen. Dat wordt op hoge temperatuur gedaan, maar daar is geen zuurstof bij.”

Het concept: “Je verhit een feedstock. Dat kunnen houtresten zijn, maar het kunnen ook andere biologische, organische producten zijn, zoals sloophout, afval van suikerriet, of olifantengras.”

Door de feedstock in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van PN’s techpartner Torrgas, ontstaat syngas. Dit vormt een basis voor vele chemische toepassingen die fossiele brandstoffen als grondstof vervangt. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en zelfs waterstof worden gemaakt.

Pluspunt van die technologie “is dat je grote hoeveelheden heterogene feedstock kan brengen naar een grondstof, die dan weer gebruikt kan worden in de staal- of in de chemische industrie”, stipt Wage aan.

Bio-kolen

Wat getorrificeerd wordt, levert een pellet op, dat eruitziet als houtskool en een hoge energiewaarde heeft. “Het voordeel (met die pellets) is dat je ze heel goed kunt vervoeren. Je kan ze heel goed gebruiken en opslaan en er zit dus een hele hoge energiewaarde in, vergelijkbaar met fossiele steenkool”, weet de CEO.

Pellets – beeld: Perpetual Next

Deze pellets kunnen vergast worden. “We hebben daarvoor ook de technologie in huis. Daar kunnen we dan, bijvoorbeeld in het Gasunie-project, groen gas van maken, wat dan gebruikt kan worden op het bestaande gasnetwerk, maar er kan ook synthetisch gas van gemaakt worden, wat dan gebruikt wordt als grondstof in de bio-plastics-industrie.”

“Verschillende soorten feedstock kunnen getorreficeerd worden en dat is dan in geconcentreerde vorm te transporteren. Dit kan gewoon in een schip of in een container vervoerd worden en dan kan het vaak in een grote bestaande infrastructuur van de afnemers.”

ArcelorMittal

“Het goede daarvan is dat het dat koolstofatoom heeft, dat nodig is voor het veroorzaken van een chemische reactie. Bijvoorbeeld bij het chemische proces voor het maken van plastics, of om staal te maken.”

Wat met de emissies? “Het koolstofatoom wordt (bijvoorbeeld, red.) opgeslagen in het staal. Het wordt onttrokken uit de lucht en opgeslagen, zoals het ooit in een boom zat.” Dat atoom “verfik je niet”, aldus Wage, dus het komt niet weer in de atmosfeer terecht. “Nee, je ga het verder gebruiken en je maakt het dan onderdeel van de chemische verbinding met staal of in het chemische, zoals een plastic stoel.”

Wie het over ‘staal maken’ en ‘emissies’ heeft, denkt in België aan ArcelorMittal. En ja hoor, met het Gentse filiaal van de staalgigant heeft Perpetual Next al een deal. “ArcelorMittal is een van de frontrunners die hun verantwoordelijkheid nemen over CO2-uitstoot. Die zetten veel in op verschillende technologieën. Zij hebben ons geïdentificeerd als een belangrijke partner. Onze eerste productie van die pellets gaat naar Gent.”

Oekraïne

De technologie, die eigenlijk al 30 jaar bestaat, is ook erg gegeerd in het licht van het klimaatplan van de EU. “Wat wel heel duidelijk is, is dat er een enorme push is om sneller naar groen gas en sneller van fossiele gassen naar biogassen over te gaan”, voert Wage aan.

De conclusie dat West-Europa dringend aan de bak moet voor energie, is niet nieuw. Maar gas is brandend actueel in een situatie waarin Europa’s grootste gasleverancier, Rusland, recent z’n Europese buur Oekraïne is binnengevallen, en de energiemarkt onder constante druk staat.

“Oekraïne en Rusland zijn dan wel weer een verdere bewustwording geworden voor de hele wereld en met name Europa, dat die alternatieven nu sneller ontwikkeld moeten worden”, betoogt Wage. “Nou, daar hebben wij de technologieën voor en torrefactie is er daar één van”, concludeert hij.

(am)

Meer