Gouden tijdperk van de piloot is aangebroken

In de Verenigde Staten werven de grote luchtvaartmaatschappijen opnieuw massaal piloten aan. De rekrutering bevindt zich inmiddels op een niveau dat sinds de terroristische aanslagen op New York begin deze eeuw niet meer kon worden opgemerkt. Het fenomeen zorgt er volgens het persbureau Associated Press voor dat meer jongeren een carrière als vliegtuigpiloot overwegen.

Er wordt aan toegevoegd dat de sterke vraag waarschijnlijk gedurende een langere tijd zal aanhouden. De grotere maatschappijen halen immers vaak piloten weg bij kleinere collega’s, die op hun beurt met een tekort worden geconfronteerd. Bovendien moet eveneens in de vervanging van pensioenen worden voorzien.

Pensioenen

Volgens vliegtuigbouwer Boeing zullen de Verenigde Staten de volgende achttien jaar 117.000 nieuwe piloten nodig hebben. “Amper een decennium geleden werden nog duizenden piloten ontslagen,” merkt Associated Press op. “Een groot aantal heeft daarna het beroep zelfs de rug toegekeerd.”

Het tekort zal volgens waarnemers vooral worden gevoeld bij de regionale carriers, waar vele vliegtuigpiloten met hun carrière van start gaan.

Onder meer wordt gewag gemaakt van Horizon Air, dochter van Alaska Airlines, die de voorbije zomer wegens een gebrek aan piloten meer dan driehonderd vluchten moest schrappen. Republic Airways wees voor de verantwoordelijkheid voor zijn faillissement twee jaar geleden zelfs naar een gebrek aan piloten, waardoor zijn vloot aan de grond moest blijven.

De regionale netwerken van groepen zoals American Eagle, Delta Connection en United Express hebben de voorbije vier jaar meer dan zeventienduizend piloten aangeworven, maar daarmee kon alleen een vervanging worden gevonden voor collega’s die naar de grote maatschappijen waren vertrokken.

Geraamd wordt dat de volgende jaren duizenden piloten bij American, Delta, United en Southwest moeten worden aangetrokken omdat een groot deel van het huidige personeelsbestand de verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar nadert.

Doug Parker, chief executive van American Airlines, verwacht echter niet dat er een tekort zal ontstaan. “Men kan nu al vaststellen dat de vliegscholen opnieuw meer kandidaat-piloten aantrekken,” merkt hij op. “Veel jongeren beseffen immers dat het beroep hen opnieuw een carrière met garanties kan bieden. In de periode na de terroristische aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon was dat veel minder evident.”

Na de aanslagen kende de reiswereld immers een zware dalperiode, die op het einde van het voorbije decennium nog eens werd uitgediept door een wereldwijde financiële en economische crisis.

Piloten

Negen jaar geleden, na het uitbreken van de financiële crisis, werden door de grote Amerikaanse maatschappijen in totaal amper dertig piloten aangeworven. Pas vier jaar geleden kon het begin van een heropleving worden opgetekend. Het voorbije jaar werden door de tien grootste Amerikaanse maatschappijen 4.988 piloten gerekruteerd. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van deze eeuw, toen bij de maatschappijen 5.105 nieuwe piloten hun intrede maakten.

Volgens luchtvaartspecialist Louis Smith beleeft de rekrutering van piloten de beste periode in minstens vijfenveertig jaar. Hij wijst erop dat een aantal kandidaten zelfs op latere leeftijd nog aan een opleiding beginnen.

Een kapitein voor een jumbojet op internationale routes kan meer dan 300.000 dollar per jaar verdienen. De opleiding vergt echter een investering die tot meer dan 100.000 dollar kan oplopen. Enkele jaren geleden werden aan beginnende piloten bij regionale maatschappijen jaarlonen van 20.000 dollar aangeboden.

Met inbegrip van bonussen en een aantal andere voordelen is dat inmiddels al opgelopen tot meer dan 80.000 dollar. Maar ook dat loon zal volgens waarnemers wellicht niet voldoende blijken om aan de toekomstige vragen te kunnen blijven beantwoorden.

Om het dreigend tekort te verzachten hoopt de Regional Airline Association de voorwaarden voor de toegang tot de cockpit te versoepelen. Op dit ogenblik zijn minstens vijftienhonderd vlieguren nodig om een passagierstoestel te mogen te besturen.

Een gedeelte van dat pakket zou men willen vervangen door gesuperviseerde opleidingen in het klaslokaal. Daar zouden volgens Faye Malarkey Black, voorzitter van de Regional Airline Association, lessen kunnen worden gegeven die dichter bij de praktijk van de commerciële luchtvaart liggen.

Tegenstanders wijzen echter op de hoge veiligheidsnormen die aan de sector en het beroep moeten worden opgelegd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20