Goldman Sachs: ‘Verplicht dragen van mondmasker voorkomt bbp-krimp van 5 procent’

Mocht de Amerikaanse overheid burgers verplichten een mondmasker te dragen, dan zouden niet enkel het aantal besmettingen met covid-19 en het daaruit resulterende dodental dalen, het zou de VS ook een krimp van 5% in de economische groei besparen. Dat schrijft de zakenbank Goldman Sachs in een nota aan klanten.

Goldman Chief Economist Jan Hatzius en zijn team deden onderzoek naar het verband tussen het dragen van een mondmasker tijdens de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie. Volgens hen leidt het dragen van mondmaskers tot aanzienlijke en statistisch significante resultaten.

Volgens de econoom zou de verplichting leiden tot een toename van 15 procent in het aantal mensen die een mondmasker dragen. Dat zou op zijn beurt de dagelijkse toename in bevestigde gevallen met 0,6 tot 1 procent zou doen dalen. Zo’n verplichting zou ook nieuw lockdowns verhinderen, die 5 procent van het bbp dreigen af te romen.

Uit bestaande overheidscijfers konden Hatzius en zijn team afleiden dat wanneer een mondmasker van overheidswege wordt opgelegd het aantal mensen dat ‘altijd’ een masker draagt rond de 80 procent schommelt. Tegen 40 procent wanneer er niet zo’n verplichting is. Eens de overheid zo’n verplichting wel oplegt stijgt het aantal mensen dat ‘altijd’ een masker draagt binnen de 30 dagen met ruim 25 procent. Mensen die zeiden ‘vaak’ een mondmasker te dragen gaan het nu ook ‘altijd’ dragen.

De economen vergeleken deze cijfers met de eerder dit jaar genomen lockdownmaatregelen om het aantal besmettingen te doen dalen. Die hebben het Amerikaanse bbp tussen januari en april 17 procent van het bbp gekost. Andere landen die strengere maatregelen namen, zagen zelfs een grotere terugval in hun bbp. 

Masker dragen is in VS volledig gepolitiseerd

Hatzius en zijn team koppelden deze resultaten aan een reductie van de dagelijkse groei van  bevestigde gevallen met 1 procent. Zo kwamen ze tot de conclusie dat een verplichting van het dragen van mondmaskers lockdowns kunnen verhinderen die tot 5 procent van het bbp kosten.

De politisering van het mondmasker

Hatzius besluit door te stellen dat het dragen van een mondmasker dus niet enkel een impact heeft op de volksgezondheid maar ook op de economie. Omdat het lockdowns die de economie schaden overbodig maakt.

Dat er in de VS snel zo’n verplichting komt lijkt uitgesloten. Zoals de Peter Piot van de London School of Hygiene and Tropical Medicine laat opmerken in de krant The Guardian is het dragen van een mondmasker onder impuls van president Trump nu volledig gepolitiseerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20