Globale schuldenlast nadert snel de grens van 300 biljoen dollar

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar is de wereldwijde schuld tot een nieuw record van bijna 300 biljoen dollar gestegen. Dat blijkt uit een rapport van het Institute of International Finance (IIF).

Wanneer echter naar de verhouding van de schuld tegenover het bruto binnenlandse product wordt gekeken, kon volgens de studie voor de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie een daling worden opgetekend. Dat fenomeen moet worden toegeschreven aan een heropleving van de economische groei.

Opkomende markten

De totale schuld – van overheden, gezinnen, bedrijven en banken – bleken tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 4,8 biljoen dollar tot een niveau van 296 biljoen dollar, na een lichte daling gedurende het eerste kwartaal, te zijn opgelopen. De wereldwijde schuldgraad ligt volgens het rapport nu 36 biljoen dollar boven het niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie was opgetekend.

“Indien de kredietopname op het huidige tempo doorgaat, zal de wereldwijde schuld tegen het eind van dit jaar wellicht tot boven de grens van 300 biljoen dollar oplopen”, meent Emre Tiftik, directeur duurzaamheidsonderzoek bij het Institute of International Finance.

De stijging van de schuldniveaus was de sterkste van de opkomende markten, waar tijdens het tweede kwartaal een niveau van 92 biljoen dollar werd opgetekend. Dat betekende een stijging met 3,5 biljoen dollar tegenover het kwartaal voordien.

De onderzoekers zeggen echter ook een positief signaal te kunnen opmerken. “Voor de eerste keer sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de wereldwijde schuldquote – de verhouding tussen de schuld en het bruto binnenlandse product – een daling kunnen merken”, voeren ze aan.

“Er werd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar nog een niveau van 353 procent geregistreerd, tegenover een recordcijfer van 362 procent tijdens de drie maanden voordien.”

“In de 61 landen die werden opgevolgd, konden 51 keer een daling van de schuldquote worden gemeld. Dat was vooral te danken aan een sterk herstel van de economische activiteit. Er moet echter wel aan worden toegevoegd dat het herstel in veel gevallen niet sterk genoeg was om de schuldquote terug te dringen tot de niveaus die voor de uitbraak van de coronapandemie werden opgetekend.”

Volgens de studie ligt slechts in vijf landen – Mexico, Argentinië, Denemarken, Ierland en Libanon – de totale schuldquote, exclusief de financiële sector, onder de niveaus die voor de uitbraak van de coronacrisis werden vastgesteld.

Gezinnen

Verder stipt het rapport aan dat China zijn schuldniveau in vergelijking met andere landen sterke heeft zien stijgen. De schulden van de opkomende markten – met uitzondering van China – zijn tijdens het tweede kwartaal opgelopen tot een nieuw recordniveau van 36 biljoen dollar. Dat fenomeen is volgens de onderzoekers sterk in de hand gewerkt door een stijging van de overheidsleningen. 

Het rapport voert nog aan dat de schuld van de ontwikkelde economieën – vooral de eurozone – na een lichte daling gedurende het eerste kwartaal de drie maanden daarop opnieuw is gestegen.

In de Verenigde Staten liet de schuldopbouw met ongeveer 490 miljard dollar de langzaamste toename optekenen sinds het begin van de pandemie, hoewel de schulden van de huishoudens in een recordtempo toenamen.

Wereldwijd is de schuldenlast van de gezinnen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 1,5 biljoen dollar gestegen tot 55 biljoen dollar. De studie merkte op dat in bijna een derde van de onderzochte landen de schulden van de huishoudens tijdens de eerste helft van dit jaar een stijging hebben laten optekenen.

“De stijging van de schuldenlast van de huishoudens ligt in lijn met de stijgende woningprijzen die in bijna elke grote economie ter wereld kan worden opgemerkt”, zegt Tiftik.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20