Markten:
Markten inladen...

ZATERDAG 06 JUN

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

“Gerecht zaait verwarring over wat fiscus mag doen bij controle”

Logo Business AM
Business

28/11/2019 | Dominique Dewitte | 3 min leestijd

(Frederic Sierakowski / Isopix )

Op 9 oktober 2019 oordeelde het Hof van Beroep in Brussel in een arrest ‘dat de fiscus tijdens een fiscale visitatie kopie mag maken van alle gegevens op een computer.’ Een fiscale visitatie is een moeilijk woord voor een fysieke fiscale controle en heeft tot doel het vaststellen van de regelmatigheid van de aangifte in de inkomstenbelastingen of de btw. Zo’n visitatie mag niet worden verward met een strafrechtelijke huiszoeking.

De fiscus mag volgens het Hof bij zo’n controle alle gegevens die op een computer staan kopiëren. De specifieke toestemming van de belastingplichtige zou niet langer nodig zijn. Maar is dat wel zo?

Wat betekent ‘bijstand verlenen’?

Wetsgeleerden zijn alvast verdeeld over de kwestie. Volgens sommigen geeft het Hof met zijn oordeel een zeer ruime invulling aan het visitatierecht en geeft het zo te kennen dat aan de fiscus ‘een actief’ zoekrecht toekomt. Veel draait hier rond het begrip ‘bijstand’.

De wettekst stelt dat de belastingplichtige zijn ‘bijstand’ moet verlenen wanneer de fiscus computerbestanden wenst te raadplegen. Maar het hof interpreteert ‘bijstand’ als niets meer dan ‘hulp van de belastingplichtige, waarom de controlerende ambtenaar kan verzoeken wanneer hij dit noodzakelijk acht’.

‘Bijstand’ niet verwarren met ‘toestemming’

Volgens sommige wetsgeleerden mag ‘bijstand’ hier niet worden verward met ‘toestemming’. De wet bepaalt tevens dat wat betreft het ‘kopiëren’ van computerbestanden de fiscus de bevoegdheid heeft ‘om de belastingplichtige te verzoeken kopieën van computerbestanden te maken’. Dat wil zeggen dat de fiscus wel degelijk de verplichte medewerking van de belastingplichtige nodig heeft.

‘Belastingplichtige heeft niets meer te vertellen’

Andere rechtsgeleerden laten een gans andere klok luiden. Die stellen dat de belastingplichtige vanaf nu nog weinig in de pap te brokken heeft bij een fiscale visitatie. Wolters-Kluwer stelt in zijn Taxworld nieuwsbrief dat ‘de visitatie mag gebruikt worden om de ambtenaren in staat te stellen om alle boeken en bescheiden die zich in de bedrijfslokalen bevinden, te onderzoeken’. Dat zou concreet inhouden dat ‘de fiscus niet afhankelijk is van de keuze van de belastingplichtige om te bepalen in welke documenten hij inzage verleent en welke niet’. Onderzoek van de boeken en stukken die zijn aangetroffen tijdens de visitatie, zou dus mogelijk zijn zonder dat vooraf om de voorlegging van die boeken en stukken wordt verzocht.

Met zijn oordeel heeft het Hof dus vooral voor verwarring gezorgd. De discussie blijft dus bestaan over de vraag of er al dan niet sprake is van een recht tot integrale (elektronische) kopiename.

Advocaten in fiscaal recht varen er wellicht best bij. Zij adviseren belastingplichtigen zich bij een fiscale visitatie tijdig te laten bijstaan door een fiscaal advocaat.

Source: BusinessAM


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
Logo Business AM

Business AM | Stocks