Geen nacht van de lange messen gisteren, bij CD&V

We hadden het voorspeld: de partijraad bij de christendemocraten gisteren was helemaal niet het moment waarop nu plots alles zou veranderen aan de top. Integendeel: netjes werd er meegedeeld wat de fracties dinsdag ook al wisten, namelijk dat er een “consensuskandidaat” komt, bij de CD&V-voorzittersverkiezingen. Tenminste als het van de partijtop of de zogenaamde G7 (de voorzitter plus de ministers) afhangt.

  • De vraag is of dat ook realistisch is. Niemand kan de partijleden opleggen om zich geen kandidaat te stellen: zelfs als er dus één man of vrouw vanuit het establishment of de top komt, kunnen anderen nog hun kans wagen. De geschiedenis van CD&V is overigens gekleurd van dat soort races: de man van de machine, tegen iemand van onderuit. Het systeem van twee ronden leent zich daar ook uitstekend toe.
  • Dat gezegd zijnde: het belangrijkste nieuws tussen de lijnen is misschien wel dat er ook een consensus lijkt te rijpen dat het zo niet verder kan, en dat die interne verkiezingen dan maar vervroegd zouden moeten worden. Verschillende kopstukken dringen daar achter de schermen wel op aan.
  • Vermoedelijk wordt nu vooral eerst het ‘&NU’-congres, of het ‘boosterfeest’ in Antwerpen afgewacht, dat morgen doorgaat. Daarna is het tijd voor een harde interne discussie, over de timing.
  • De sleutel ligt daarbij opnieuw bij één man: voorzitter Joachim Coens (CD&V). Als die niet bereid is om vervroegd opzij te gaan, en niets wees daar tot nu toe op, kunnen de anderen niet veel doen. Er zal dus onderhandeld moeten worden.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20