Gaat de EPC-score van uw woning binnenkort een impact hebben op de rente van uw woonlening?

De banken houden rekening met allerhande factoren om te bepalen of u in aanmerking komt voor een woonlening en welk tarief u krijgt. Sinds begin dit jaar hebben ze ook inzage in de EPC-score van uw woning. Zal dat mee het tarief van uw woonlening bepalen?

De banken moeten sinds de start van dit jaar een energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning opvragen als u een hypothecair krediet wenst af te sluiten. Die verplichting geldt ook voor woonkredieten afgesloten na 1 januari 2017 waarbij het het uitstaand kapitaal van het krediet meer dan 85 procent van de waarde van de woning bedraagt.

Korting bij groene renovaties

Die informatie zou wel eens een impact kunnen hebben op het tarief dat u bij de banken krijgt wanneer u een woonlening aanvraagt. Die rente is afhankelijk van talloze factoren, gaande van de quotiteit (de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van de woning) tot uw inkomen. Nu de banken ook weten wat de EPC-score van uw woning is, kunnen ze het tarief bijvoorbeeld verlagen wanneer u een energiezuinige woning koopt.

Dat is vandaag bijvoorbeeld al het geval voor wie renovaties uitvoert. Bij veel banken kunt u een groene renovatielening afsluiten wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst.

Sommige banken geven al een korting

Sommige banken geven overigens vandaag al een korting wanneer u de aankoop van een energiezuinige woning wenst te financieren met een woonkrediet. Bij Triodos Bank krijgt u bijvoorbeeld een korting als u leent voor de aankoop van zo’n woning. De korting bedraagt 0,9 procentpunt voor wie een energieneutrale woning ( E-peil ≤ 0 of primair energieverbruik ≤ 25 kWh/m²/jaar) koopt. Wie een woning koopt waarbij het E-peil lager is dan 30 krijgt een korting van 0,8 procent.

Ook in het tariefblad van de grootbank BNP Paribas Fortis staat te lezen dat wie een energiezuinige woning koopt, geniet van een korting. Die bedraagt 10 basispunten voor woningen waarbij het energieverbruik lager ligt dan 150 kWh/m²/jaar. Vraag is of de andere banken ook met soortgelijke kortingen over de brug zullen komen nu ze toegang hebben tot de EPC-score.

In een reactie aan De Tijd laat Ivo Van Bulck, directeur-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), weten dat het energieprestatiecertificaat of de EPC-score geen voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een krediet. De verplichte opvraging van de energiescore kadert voor de Nationale Bank in de risicoanalyse die banken moeten maken van hun vastgoedportefeuille.

‘Financiële instellingen zijn potentieel blootgesteld aan een transitierisico. Bij een abrupte transitie naar een duurzamere economie kunnen waardeverliezen optreden’, aldus Van Bulck.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20