Franse economen vinden dat de EU ‘strenge’ begrotingsregels moet laten vallen

Een triumviraat van Franse topeconomen heeft opgeroepen tot een herziening van de begrotingsregels. De drie wetenschappers (Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry en Xavier Ragot) bepleiten onder meer dat de Europese Unie de norm van een overheidstekort van 3 procent opgeeft.

Frankrijk neemt het in de praktijk al niet te nauw met begrotingsregels van de EU. Onze zuiderburen houden zich al een decennium niet aan het ‘Stability & Growth Pact’: dat schrijft voor dat landen hun begrotingstekort moeten beperken tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product. De drie economen hadden de deficit spending van hun overheid graag officieel toegestaan geweten.

De herziening van de regels, die eerder als te ingewikkeld werden beschouwd, was vorig jaar van start gegaan. Deze werd aan het begin van de pandemie echter opgeschort. Lidstaten moesten in staat gesteld worden om hun overheidsfinanciën aan te wenden voor de bestrijding van de Covid-uitbraak.

Schuldbeperking ‘achterhaald’

Martin, Pisani-Ferry en Ragot stellen in een beleidsnota dat de limiet van 3 procent ‘achterhaald’ is. Net als de regel dat regeringen ernaar moeten streven de schuld te beperken tot 60 procent van het bbp. Zelfs na de crisis zouden de regels kunnen leiden tot een ‘gevaarlijke en onnodige begrotingsdiscipline’, klinkt het.

In plaats daarvan zou het ‘Stability & Growth Pact’ zich moeten toespitsen op de houdbaarheid van de schuldenlast van elk land. Dat moet het doen door de regeringen te verplichten een schulddoelstelling voor vijf jaar vast te leggen. Deze moet beoordeeld worden door een onafhankelijke nationale begrotingsautoriteit en de Europese Unie, aldus de economen.

Om de overheidsfinanciën op koers te houden in de richting van het streefcijfer, moeten de landen ook een uitgavenplafond bepalen dat gekoppeld is aan hun potentiële economische groei.

Duitsland en Nederland

Hun voorstellen kunnen op de tegenstand rekenen van landen als Duitsland en Nederland. Deze pleiten al lang voor strenge regels om de spilzucht te voorkomen die de bredere Europese economische stabiliteit in gevaar kan brengen.

Ons land zal er wellicht niet teveel bezwaar tegen optekenen.

Philippe Martin staat aan het hoofd van de Raad voor Economische Analyse, een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks aan het kabinet van de Franse premier is verbonden. Jean Pisani-Ferry is een denktank-lid, die president Emmanuel Macron al een tijdje helpt bij het uitdenken van zijn economisch programma. Xavier Ragot staat aan het hoofd van de denktank voor economie, OFCE, in Parijs. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20