Europees Parlement dreigt met veto tegen meerjarenbegroting EU

Als de lidstaten van de Europese Unie onvoldoende geld vrijmaken voor de volgende meerjarenbegroting, dan zal het Europees Parlement zijn veto uitspreken tegen die begroting. Daarmee dreigt parlementsvoorzitter David Sassoli.

‘Wat het parlement voorstelt, zijn geen abstracte cijfers, maar maatregelen dat reële gevolgen heeft voor het leven van elke Europeaan. Hoe kunnen we nog maar denken aan besparingen in succesvolle programma’s als Erasmus+ of op het vlak van grensbescherming?’

Gemor over begroting

Volgende week donderdag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen voor een top over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Het is nog koffiedik kijken naar het uiteindelijk compromis, maar in het Europees Parlement – waarmee de lidstaten achteraf een akkoord moeten bereiken over hun overeenkomst – bestaat de vrees dat de lidstaten maar met een mager beestje op de proppen zullen komen.

‘Het Europees Parlement steunt een ambitieuze meerjarenbegroting omdat die nodig is om de ambitieuze voorstellen van de Europese Commissie te financieren’, zei parlementsvoorzitter Sassoli na een begrotingsdebat in het halfrond in Straatsburg. ‘Het gaat om voorstellen die de groei bevorderen en ongelijkheid helpen aanpakken. De nationale regeringen steunen deze doelstellingen wel, maar zijn momenteel niet geneigd de EU de middelen te geven om ze ook te bereiken.’

Het gaat om de procentjes

Het parlement pleit al langer voor een budget van 1,3 procent van het Europese bruto nationaal inkomen (bni). De Europese Commissie diende een voorstel in voor een begroting van 1,11 procent indiende. Verschillende lidstaten vinden echter dat 1 procent de absolute bovengrens is. ‘Wij willen een akkoord bereiken met de Raad (de lidstaten, red.), maar als die weigert op te schuiven en de positie van het parlement te aanvaarden, zullen we tot het uiterste gaan en de nieuwe Europese meerjarenbegroting vetoën’, zegt Sassoli.

‘We gaan voor een akkoord met de lidstaten, maar als die niet meewerken zullen we de nieuwe meerjarenbegroting vetoën’

David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement.

Hij wijst erop dat het ambitieuze klimaatbeleid van de Europese Unie, die het eerste klimaatneutrale blok ter wereld wil worden, grote sociaaleconomische veranderingen met zich meebrengt. Er moet voldoende geld uitgetrokken worden om de ergste schokken te vermijden, aldus Sassoli. De Italiaan pleit ook voor voldoende eigen middelen voor de Europese begroting, zodat die minder afhankelijk wordt van de bijdragen van de lidstaten.

Het is intussen wachten op een compromisvoorstel voor de meerjarenbegroting van Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. In de aanloop naar de top van volgende week ontmoette hij elke Europese leider apart. Michels voorstel wordt eerstdaags verwacht.

Meer
Laatste update:
Laatste update:
Lees meer...
Markten
BEL20