Fiscus neemt door lage rente grotere hap uit opbrengsten tak21-verzekering bij vervroegde opname

De tak21-spaarverzekering is het verzekeringsalternatief voor het spaarboekje. Zo’n verzekering brengt doorgaans ook meer geld in het laatje. Toch zie je een aanzienlijk deel van die opbrengsten wegvloeien als je je kapitaal te vroeg opvraagt. Zeker nu we nog altijd te maken hebben met lage rentes.

Een tak21-spaarverzekering is een populair middel om te sparen voor later. Dat verzekeringsproduct doet het voornamelijk goed bij spaarders die geen risico’s willen nemen. Een spaarverzekering gaat immers gepaard met een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. De gewaarborgde rentevoet op het moment van de storting is gegarandeerd voor een bepaalde periode. De eventuele winstdeelname daarentegen kan elk jaar variëren en is afhankelijk van de prestaties van de verzekeraar.

Voorts wordt het kapitaal dat je belegt in een spaarverzekering door het depositogarantiestelsel beschermd tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. Dat is dezelfde bescherming die je krijgt bij de spaarboekjes.

Hogere opbrengsten voor de goede huisvader

Een tak21-verzekering brengt doorgaans meer geld in het laatje dan een spaarrekening. Bij veel banken moet je tevreden zijn met een rente van 0,11 procent, het absolute minimum in ons land voor gereglementeerde spaarboekjes.

Verschillende verzekeraars daarentegen zijn er vorig jaar in geslaagd uit te pakken met rendementen die hoger liggen dan 1 procent (netto). Al zijn er wel enkele opvallende verschillen. Secure 21 van Patronale Life bracht vorig jaar 1,45 procent in het laatje. Dat is meteen ook het beste resultaat van alle verzekeraars, leert een vergelijking van Spaargids.be. Bij Invest Tak21 van Baloise Insurance bleef het rendement beperkt tot 0,32 procent.

Onvoldoende om de inflatie te kloppen

Hoe dan ook renderen zelfs de beste tak21-resultaten onvoldoende om de inflatie bij te benen. Zo is het leven in ons land vorig jaar 9,94 procent duurder geworden. Wie de inflatie wil kloppen, zal hoe dan ook meer risico’s moeten nemen.

Toch zijn er enkele verschillen met het spaarboekje. Zo kan je bij spaarverzekering genieten van een fiscaal voordeel als je aan pensioensparen of langetermijnsparen doet. Een tak21-verzekering komt wel met een aantal extra kosten, zoals instap- en eventuele beheerskosten. Voorts ben je de fiscus een premietaks van 2 procent verschuldigd. Je moet die belasting niet betalen als je spaart via een pensioenspaarverzekering.

Fiscus ligt op de loer bij een vervroegde opname

Nog belangrijker: als je spaart via een gewone tak21-spaarverzekering, moet je je kapitaal voor minstens acht jaar laten staan. Indien je de deposito’s vroeger opvraagt, moet je de fiscus een roerende voorheffing van 30 procent betalen.

Die belasting wordt overigens niet berekend op basis van het gerealiseerde rendement. Neen, de fiscus hanteert daarbij een fictief rendement van 4,75 procent, wat een viervoud (of zelfs meer) is van de opbrengsten in 2021. Daardoor neemt de roerende voorheffing een grotere hap uit de opbrengsten dan pakweg tien jaar geleden, toen de rendementen veel hoger lagen. In een omgekeerde situatie doe je profijt, omdat een deel van de opbrengsten dan is vrijgesteld van een roerende voorheffing.

Voorts mag je niet vergeten dat je de verzekeraars eventueel uitstapkosten moet betalen bij een vervroegde opname. Een tak21-spaarverzekering sluit je immers af voor een bepaalde periode. De duurtijd wordt contractueel vastgelegd.

(kg)

Meer