De Belg heeft een toxische relatie met zijn spaarboekje; het is tijd om die te verbreken

Ondanks de stijgende levensduurte, blijven de Belgen massaal geld op een spaarboekje parkeren. Uit cijfers van de Nationale Bank van België blijkt dat er in juni 300,7 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes stond. Dat is 1,3 miljard euro meer dan in mei. De Belg blijft dan ook bijzonder trouw aan zijn spaarboekje, maar is dat wel een gezonde relatie?

De Belg en zijn spaarboekje, het zou een liefdesverhaal kunnen zijn dat rechtstreeks uit een sprookje komt. Zelfs ultralage rentes kunnen die relatie niet verbreken. Door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben tal van financiële instellingen de afgelopen jaren de rente verlaagd tot 0,11 procent, het absolute minimum in ons land.

Sommige banken, waaronder KBC en ING, introduceerden zelfs een negatieve rente voor grote spaarders en rechtspersonen. Maar nu de Europese toezichthouder voor het eerst in elf jaar de rente heeft verhoogd, laten ze die negatieve rente varen. KBC is daar bijvoorbeeld deze maand al mee gestopt, wat een maand vroeger dan verwacht was.

Ruim 300 miljard euro aan spaargeld

Doordat heel wat Belgen de afgelopen jaren massaal geld op een spaarboekje hebben geparkeerd, zijn ze nu minder goed bestand tegen de torenhoge inflatie. Zelfs de lage inflatie van de afgelopen jaren knibbelde aan het spaargeld. Banken merken op dat spaarders daardoor meer interesse hebben in beleggen, maar als we kijken naar het kapitaal dat op de spaarboekjes staat, zien we dat er nog veel geld aan het werk moet gezet worden.

In juni stond er welgeteld 300,7 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes. Dat zijn spaarboekjes waarop je een rente krijgt van minstens 0,11 procent. Daarenboven geniet je van een fiscale vrijstelling op de spaaropbrengsten tot 980 euro per persoon. Indien je meer interesten opstrijkt, moet je slecht 15 procent belastingen op alles boven dat plafondbedrag betalen. Dat is de helft van wat de fiscus int op coupons en dividenden.

Voorts wordt spaargeld tot 100.000 euro beschermd (per persoon en per financiële instelling) door het depositogarantiestelsel indien een bank failliet gaat. Een combinatie van die factoren zorgt ervoor dat de Belg zeer trouw blijft aan zijn spaarboekje, ook al moet hij aan koopkracht inboeten.

Afschaffing fiscale vrijstelling spaarboekje

De afgelopen jaren hebben verschillende analisten opgemerkt dat ons land komaf moet maken met de uiteenlopende fiscale stelsels voor beleggings- en spaarproducten. Spaarders en beleggers baseren soms hun beleggingskeuzes op wat fiscaal het meest voordelige is. Daarbij hebben ze minder aandacht voor hun eigen beleggingsdoelstellingen en de voor- en nadelen van bepaalde bancaire of verzekeringsproducten.

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, lijkt nu gehoor te geven aan die bedenkingen. In zijn blauwdruk voor een belastinghervorming staat te lezen dat hij komaf wil maken met de fiscale vrijstelling voor de spaarboekjes. In ruil zou een algemene vrijstelling tot 6.000 euro komen voor alle vermogensinkomsten. “Door een bedrag aan inkomsten uit sparen, beleggen en investeren fiscaal vrij te stellen, zorgen we ervoor dat iedereen vermogen kan opbouwen”, staat er in de blauwdruk.

Als je uitsluitend spaart, betekent dat dus dat de fiscale vrijstelling wordt uitgebreid van 980 tot 6.000 euro. Wie zowel spaart en belegt, volgt in die situatie best zijn vermogensinkomsten van dichtbij op om na te gaan wanneer die over het plafondbedrag springen.

De minister wil overigens alle vermogensinkomsten op eenzelfde manier belasten, wat de fiscaliteit voor de beleggers fors moet vereenvoudigen. “Een eerlijke fiscaliteit behandelt inkomen uit vermogen op eenzelfde manier. We kiezen voor een belastingtarief van 25 procent voor alle recurrente inkomsten uit vermogen”, klinkt het. Dat alles is hoe dan ook een stap in de goede richting, want op die manier zal de fiscaliteit niet langer een rol spelen bij de beleggingskeuzes die een spaarder of belegger maakt.

Zal Van Peteghem daarin slagen? Dat alles moet natuurlijk nog besproken worden in de schoot van de regering. Die debatten zullen ongetwijfeld nog heel wat voeten in de aarde hebben. Het is dan ook afwachten welke fiscale hervormingen van Van Peteghem wel degelijk het levenslicht zullen zien.

(lb)

Meer