Fiscaal voordeel voor niet-elektrische bedrijfswagens verdwijnt in 2026

De federale overheid wil het wagenpark vergroenen. Die neemt daarom extra maatgelen om bedrijven aan te zetten de vervuilende bedrijfswagens te vervangen door groenere alternatieven.

Dat de federale regering volop inzet op groene bedrijfswagens is niets nieuws onder de zon. De regeringspartijen hadden die belofte al opgenomen in het regeerakkoord. Daarin staat dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 broeikasvrij moeten zijn. Om dat doel te bereiken zal de regering sleutelen aan de fiscaliteit. In een interview met De Standaard en Radio 1 heeft Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, meer details vrijgegeven over hoe de regering dat zal doen.

Fiscaal voordeel schrappen

De bedoeling is om het fiscaal voordeel voor niet-elektrische wagens in 2026 te schrappen. ‘Dat wordt een hefboom om ons volledige wagenpark te vergroenen’, klinkt het. In 2023 wordt al een eerste stap gezet. Vanaf dat jaar wordt het fiscaal voordeel voor diesel- of benzinewagens kleiner voor nieuwe bedrijfswagens. Voor de lopende contracten verandert er niets. ‘We willen zo de rechtszekerheid garanderen’, aldus de minister.

De nieuwe regeling geldt overigens niet enkel voor salariswagens. Het fiscaal voordeel zal ook verdwijnen voor wagens die uitsluitend gebruikt worden voor beroepsdoeleinden. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bestelwagens. Als die wagen niet emissievrij is, daalt het fiscaal voordeel met de helft.

Laadpalen

Om de vergroening een extra boost te geven wil Van Peteghem een belastingvermindering van 45 procent op de investering van een laadpaal introduceren. Er gaan wel enkele voorwaarden gepaard met dat voordeel. Zo moet de laadpaal groene energie aanleveren en moet beschikken over een digitale meter. Ook bedrijven zouden kunnen genieten van dat fiscaal voordeel.

‘Er moet op verschillende fronten gewerkt worden’, aldus de minister. ‘Zo moeten er ook in de publieke ruimte meer laadpalen komen.’ Van Peteghem wil daarom aan bedrijven vragen om hun laadpalen gedeeltelijk open te stellen voor het grote publiek. Zo kunnen mensen die niet voor het bedrijf werken buiten de werkuren van de infrastructuur gebruik maken.

(mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20