Finse vrachtwagens rijden op landbouwafval en mest

In Finland hebben de zuivelproducent Valio en het energiebedrijf St1 de joint-venture Suomen Lantakaasu voor de productie van hernieuwbare transportbrandstof opgericht. Daarbij zal gebruikt gemaakt worden van een biogasinstallatie, die zal worden gevoed door de mest en andere bijproducten uit de Finse landbouw.

Het nieuwe initiatief kadert in de inspanningen die de Finse overheid doet om nieuwe energiebronnen aan te spreken en zijn economische zelfvoorziening te verbeteren.

Geopolitieke situatie

“De joint venture verbindt op unieke wijze de hele waardeketen – van het netwerk van boeren tot de productie, liquefactie en distributie van biogas”, benadrukt Teresa Laimio, voorzitter van Suomen Lantakaasu. “Biogas dat uit mest wordt geproduceerd, creëert aanzienlijke klimaatvoordelen en versterkt de zelfvoorziening van Finland op het gebied van energie en brandstof.”

“Naast klimaatacties moet ook de continuïteit van de Finse voedselproductie worden veilig gesteld”, stipt Laimio nog aan. “De kosten voor de boerderijen zijn historisch hoog en de prijzen van kunstmest, energie en dierenvoeder blijven stijgen.”

“De geopolitieke situatie zet de zelfvoorziening op energiegebied in de schijnwerpers. Door de productie en het gebruik van binnenlands biogas te verhogen, worden al deze uitdagingen aangepakt.”.

Suomen Lantakaasu zal in totaal acht tot tien installaties omvatten. Daarmee krijgt de onderneming de grootste biogasinfrastructuur van heel Scandinavië. De eerste fabriek zou over vier jaar zijn productie moeten kunnen opstarten. Tegen het einde van dit decennium zouden alle installaties operationeel moeten zijn. Bij het project zouden ongeveer 330 boerderijen worden betrokken. 

Netwerk tankstations

“Suomen Lantakaasu zou een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 125 gigawattuur moeten bereiken”, merkt Juha Nousiainen, hoofd van het uitstootneutrale programma bij Valio, op. “Daardoor zou het gebruik van fossiele diesel met ongeveer 11,7 miljoen liter per jaar moeten worden verminderd. Dat zou voldoende moeten zijn om jaarlijks driehonderd vrachtwagens van elektriciteit te voorzien.”

De fabriek van de joint-venture, gelegen in de provincie Pohjois-Savo in het oosten van Finland, zal de uitstoot van koolstofdioxide door transport en landbouw met 71.000 ton per jaar verminderen. St1 zal het biogas distribueren met een eigen landelijk netwerk van tankstations voor zware voertuigen.

“Wanneer rekening wordt gehouden met de emissiereductie van zowel de landbouw als het transport, kan het gebruik van mest voor de productie van biogas de ecologische voetafdruk van de melkproductie met een kwart verminderen”, merkt Juha Nousiainen, vice-president van het klimaatprogramma van Valio, op.

Het zuivelbedrijf hoopt de ecologische voetafdruk van melk tegen midden volgend decennium tot nul te kunnen herleiden.

(evb)

Meer