Finse startup ontzilt water met zonne-energie

Op de campus van de University of Namibia is een duurzame installatie voor de ontzilting van zeewater in gebruik genomen. De technologie kan uitgroeien tot een belangrijk instrument om de impact van een droog klimaat te helpen verzachten. De installatie functioneert immers op basis van zonnekracht. Daardoor kunnen ook afgelegen droge gebieden, die met de traditionele energievoorzieningen moeilijk te bereiken zijn, een bevoorrading met levensnoodzakelijk water krijgen.

Het project is gegroeid uit een samenwerking tussen de University of Namibia en de University of Turku in Finland. De installatie is ontwikkeld door het Finse bedrijf Solar Water Solutions.

Droogte

Namibia is het droogste land van de Afrikaanse Sub-Sahara. Het land gaat door een gebrek aan regen al jarenlang onder een zware droogte gebukt. Volgens analisten is Namibië een van de naties die door de effecten van de klimaatverandering het zwaarst zijn getroffen. Recent nog moest de Namibische president voor de tweede keer in drie jaar de noodtoestand afkondigen.

Het gebrek aan regen heeft immers voor bijzonder zware voedseltekorten gezorgd. Namibië is dan ook op zoek naar oplossingen om de impact van die droogte te helpen opvangen. Ontzilting van zeewater kan een oplossing zijn, maar die methode valt bijzonder duur uit.

Solar Water Solutions heeft echter een systeem gevonden om een betaalbare ontzilting te kunnen opzetten. De ontziltingsinstallatie is gemonteerd in een container, die zelf gekoppeld is aan zonnepanelen. Die panelen moeten de nodige elektriciteit leveren om het proces van de ontzilting van het zeewater op te starten en aan de gang te houden.

De installatie op de campus van de University of Namibia zal worden gebruikt voor de irrigatie van een tuin bomen die koolstofdioxide uit de atmosfeer moeten halen. Het systeem biedt de mogelijkheid om 3.500 liter water per uur te ontzilten. Er is bij dat proces geen enkele energiekost betrokken. De installatie heeft ook geen nood aan batterijen.

Toepassingen

De ontwikkelaars zien voor de installatie talloze toepassingen om gemeenschappen drinkbaar water te bezorgen en teelten te laten groeien. “Deze realisaties kunnen een bijdrage leveren tot de voedselveiligheid en de energievoorziening,” zegt Kenneth Matengu, vice-rector van de University of Namibia. “Tegelijkertijd biedt de technologie ook de mogelijkheid om de impact van de klimaatverandering te helpen opvangen.”

De technologie van Solar Water Solutions is een van de eerste ontziltingsinstallaties die voor 100 procent op hernieuwbare energie kan functioneren. De installatie zorgt niet alleen voor een ontzilting, maar verwijdert ook bacteriën, scheikundige producten, virussen en andere onzuiverheden.

“Over de volledige levenscyclus van de installatie kan men rekenen op een kostenbesparing van meer dan 70 procent tegenover de conventionele systemen,” zegt Antti Pohjola, chief executive van Solar Water Solutions. “Er zijn immers geen energiekosten. Evenmin moet in fossiele brandstoffen worden geïnvesteerd.”

Pohjola benadrukt uit dat gedecentraliseerde ontziltingssystemen op zonnekracht een revolutie zouden kunnen betekenen in regio’s die met een gebrek aan water of energievoorziening worden bedreigd. Onder meer op kleine eilanden zou de technologie kunnen zijn voor ontziltingsinstallaties met een vervuilende dieselaandrijving.

Meer