Financieel welzijn van de werknemer is ook voor de onderneming van belang

Een spaarreserve is cruciaal voor het financiële welzijn van de werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de financiële groep Barclays bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat deze reserves voor het financiële welzijn van de werknemer belangrijker is dan het ontvangen salaris.

Er wordt aan toegevoegd dat het financieel welzijn op de werkvloer vaak wordt genegeerd en werkgevers moeten volgens het rapport inspanningen doen om het taboe over de financiële draagkracht van de werknemers te doorbreken en te onderzoeken op welke manier de medewerkers kunnen worden geholpen om hun financiële vaardigheden te verbeteren en het beheer van hun persoonlijke financiën te optimaliseren.

“Uit het rapport blijkt dat de sleutel tot een verbetering van de financiële welzijn van het individu vooral ligt bij het verbeteren van hun financiële mogelijkheden en het stimuleren van spaaractiviteiten,” zeggen de onderzoekers. “Vaak wordt aangenomen dat het financiële welzijn vooral wordt bepaald door de hoogte van het inkomen.”

“In werkelijkheid blijkt de spaarbuffer – de opgebouwde financiële reserve om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen – samen met een regelmatig spaargedrag een veel grotere impact te hebben. De omvang van de spaarbuffer blijkt de sterkste voorspellende factor voor het financiële welzijn en is belangrijker dan het inkomen van de werknemer of het gezin.”

Bij werknemers die slechts over een financiële reserve voor maximaal twee weken beschikten, bleek 55 procent zich ongemakkelijk te voelen over zijn budgetsituatie. Bij collega’s met een reserve voor minstens drie maanden daalde dat cijfer tot amper 8 procent. Ook bij respondenten met een bescheiden jaarinkomen bleek het gevoel van financiële onzekerheid bij een spaarbuffer van minstens drie maanden slechts tot 11 procent op te lopen.

“Die cijfers maken duidelijk dat de spaarbuffer voor het financiële welzijn belangrijker is dan het inkomsten-niveau,” zeggen de onderzoekers. “De studie toont bovendien aan dat werknemers niet efficiënt kunnen functioneren wanneer ze door financiële problemen worden geplaagd.”

“Het is duidelijk dat een vast salaris op zich niet voldoende is om het financiële welzijn te garanderen,” wordt er nog aangevoerd. “Werkgevers moeten initiatieven nemen die assistentie aanbieden om de werknemers toe te laten hun financiën optimaal te beheren. Het rapport toont echter aan dat werkgevers en werknemers rond deze diensten een afwijkende perceptie hebben.

Een groot gedeelte van de werkgevers zegt zich te bekommeren over de financiële gezondheid van hun personeel, maar dat wordt slechts door een klein gedeelte van de werknemers beaamd. Bovendien geven vele werknemers aan financiële assisentie van de werkgever te wensen, maar slechts een minderheid toont zich tevreden over de geboden hulp.”

De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de werknemers vooral hun huidige financiële situatie moeten managen en geen ruimte hebben om te sparen voor de toekomst. Bovendien bleek dat 11 procent geen enkele spaarreserve heeft en met zijn uitgaven geregeld het beschikbare budget overschrijdt.

Ook werd vastgesteld dat 46 procent zich zorgen maakt over zijn financiële situatie en slechts 35 procent toont zich optimistisch over zijn financiële toekomst. Voor 18 procent leiden de financiële problemen tot slapeloze nachten, terwijl 20 procent door budgettaire problemen op de werkvloer niet langer optimaal zou kunnen functioneren.

“Er zijn het voorbije decennium veel inspanningen gedaan om de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer te beschermen, maar het onderzoek toont aan dat de werkgevers in die strategie blijkbaar een vitaal element over het hoofd zien en ook zouden moeten kijken naar het financiële welzijn,” stippen de onderzoekers nog aan.

“Het onderzoek toont aan dat één op tien werknemers met belangrijke financiële problemen worstelt. Indien datzelfde zou worden vastgesteld bij gezondheidsproblemen, zou gewag worden gemaakt van een epidemie en zouden drastische medische interventies worden georganiseerd.”

“Het negeren van de financiële zorgen van de werknemers kan een zware impact hebben op de resultaten van de onderneming,” wordt er nog opgemerkt. “De impact van die financiële zorgen op de productiviteit zou de prestaties immers met 4 procent doen inkrimpen.” (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.