Financieel vermogen Belgische gezinnen klimt tot recordpeil van 1.090 miljard euro

Het netto financieel vermogen van de Belgische gezinnen steeg in het derde kwartaal van vorig jaar tot ongeveer 1.090 miljard euro, een historische piek. Het gaat om de som van alle spaargeld en beleggingen min de uitstaande leningen.

Onze gezamenlijke financiële bezittingen (onder meer spaargeld, aandelen, beleggingsfondsen en verzekeringsproducten) klommen met 17,9 miljard euro, tot 1.390,4 miljard euro. De stijging is onder meer te danken aan de goede prestaties van de aandelenbeurzen, meldt de Nationale Bank.

Maar over dezelfde periode stegen ook de uitstaande schulden met 3,3 miljard euro door de populariteit van woonkredieten, tot 300,5 miljard euro.

Beide effecten samen leidden tot een stijging van netto financieel vermogen met 14,6 miljard euro, tot het recordpeil van 1.089,9 miljard euro.

Vastgoed

De cijfers houden geen rekening met het vastgoed dat in het bezit is van de Belgische particulieren. In de recentste schatting door de Nationale Bank komt dat onroerend vermogen van de gezinnen uit op ruim 1.501,5 miljard euro.

Dat betekent dat het totale gezinsvermogen (financieel plus onroerend) afklokt op ruim 2.591 miljard euro, wat neer komt op gemiddeld 227.000 euro per Belg.

5% rijkste = 30% van het vermogen

Al is dat gemiddelde cijfer met omzichtigheid te gebruiken, want het vermogen is ongelijk verdeeld onder de bevolking.

Er bestaan geen officiële statistieken over hoe gespreid het vermogen is onder de bevolking. De economen van ING België gaan ervan uit dat de 5 procent rijkste Belgen ongeveer 30 procent van het totale vermogen in handen hebben. De ongelijke verdeling is nog groter als het alleen om het financiële vermogen gaat.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20