FBI-directeur maakt zich grote zorgen over het AI-programma van China

Christopher Wray, de directeur van de Amerikaanse binnenlandse inlichtingendienst FBI, drukte in Davos zijn bezorgdheid uit over hoe China omgaat met zijn kunstmatige intelligentie.

Waarom is dit belangrijk?

Kunstmatige Intelligentie ondergaat een exponentiële groei en grootmachten hebben door dat dit het globale speelveld omspit. Het kan op termijn een hele resem jobs vervangen, maar er wordt ook gevreesd voor privacy.

In het nieuws: Volgens de FBI werkt het AI-programma van China niet “binnen de grenzen van de wet”, maar floreert het op basis van “intellectuele eigendommen en gevoelige data die ze over de jaren hebben gestolen”.

  • “Het land zal AI gebruiken om zijn hack-operaties verder uit te breiden, intellectuele eigendommen te stelen en repressiever op te treden tegen andersdenkenden”, zo liet de directeur van de Federal Bureau of Investigation weten in zijn speech op het Wereld Economisch Forum in Davos.
  • Zijn bezorgdheden zijn niet nieuw. Amerikaanse ambtenaren van de inlichtingendienst waarschuwden in 2021 ook al voor China’s ambities op vlak van AI. Ze maakten bedrijven, academici en overheidsinstanties attent op de risico’s van het accepteren van Chinese investeringen of expertise. Het risico op spionage via bedrijven bijvoorbeeld.
  • “Artificiële Intelligentie is een klassiek voorbeeld van een technologie waar ik steeds dezelfde reactie heb. Ik denk ‘Wauw, we kunnen dit doen?’ en dan denk ik ‘O God, zij kunnen dit doen.’” aldus Wray.
  • “Om tegengewicht te bieden tegen de Chinese technologie, moeten de VS hun eigen AI-programma versterken. Dat is alvast de visie van Eric Schmidt, de voormalige CEO van Google.
  • Ook wapens gebaseerd op AI werden door Schmidt genoemd als een risico die in de gaten moet worden gehouden. Dergelijke wapens kunnen onder meer menselijke doelwitten identificeren en uitschakelen zonder menselijke tussenkomst.

Geen respons

  • Er kwam vanuit China niet meteen een respons op de beschuldigingen van Wray. Eerder verweet China de Verenigde Staten wel al dat ze het land negatief afschilderen en dat ze angst zaaien, zoals bijvoorbeeld met het coronavirus het geval was.
  • Beide landen beseffen dat een voorsprong in de AI-race een concurrentieel voordeel met zich meebrengt. Het kan efficiëntie verhogen, de nationale veiligheid verbeteren en zelfs sociale problemen helpen oplossen. Maar het kan eveneens gebruikt worden voor minder altruïstische doeleinden.

(kg)

Meer