ExxonMobil wil eind dit decennium affakkelen van gas definitief stoppen

Het Amerikaanse concern ExxonMobil, producent van olie en gas, stopt met het routinematig affakkelen van aardgas in het Permian Basin, het gebied waar zich de sterkste winning van schaliegas in de Verenigde Staten concentreert. Het bedrijf zal bovendien ook op een strengere regelgeving aandringen, zodat rivalen aangezet worden dezelfde beslissingen te nemen. Dat heeft Matt Kolesar, hoofd van de dienst milieuwetenschappen bij ExxonMobil, gezegd.

Waarom is dit belangrijk?

Methaan is een bijzonder krachtig broeikasgas en vormt het belangrijkste bestanddeel van aardgas. Het affakkelen van het product levert dan ook een grote bijdrage tot de klimaatverandering. Een overschakeling naar een alternatieve verwerking van methaan kan dus grote ecologische voordelen opleveren.

Een gelijk speelveld voor iedereen: Volgens ExxonMobil moet een strengere regelgeving op het affakkelen van methaan alle producenten van olie en gas op gelijke voet plaatsen.

 • “Deze regelgeving zal het speelveld gelijk maken”, benadrukt Matt Kolesar. “We hebben sterke regelgeving nodig zodat het niet uitmaakt wie de eigenaar van de installaties is of waar op de wereld de activiteit is gesitueerd.”
  • Analist Rystad Energy benadrukt dat het afbouwen van de hoeveelheid gas die tijdens de productie wordt verbrand, een eenvoudige manier vormt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de gasproductie te verhogen.
  • “Strategieën om de verbranding van methaan tegen te gaan, vormen verreweg de meest kostenefficiëntie optie om een decarbonisatie van de sector te realiseren”, betoogt ook Kolesar.
 • Vorig jaar werd nog 0,4 procent van het gas van ExxonMobil in het Permian Basin afgefakkeld. Het bedrijf pakt nu in het gebied de uitstoot van zevenhonderd locaties aan.
  • Het concern heeft daarbij akoestische sensoren, optische camera’s voor beeldvorming voor gas en extra pijpleidingen geïnstalleerd. Er wordt ook nog geïnvesteerd in technologie die het mogelijk maakt om in geval van nood de activiteiten vanop afstand snel te kunnen stilleggen.
  • ExxonMobil voerde in zijn productie in het Permian Basin al een aantal beperkte wijzigingen door.
   • Onder meer werd een kleine compressor ingeschakeld om aardgas naar een pijpleiding te transporteren.
   • “De kosten van die investering werden ruimschoots gecompenseerd door de waarde van de bijkomende volumes gas die konden worden verkocht”, verduidelijkt David Scott, directeur van ExxonMobil in het Permian Basin, daarbij.

Inzet van satellieten: In een volgende fase wil ExxonMobil naar eigen zeggen de uitstoot van broeikasgassen in het Permian Basin, dat zich uitstrekt van het westen van Texas tot het zuidoosten van New Mexico, van dichtbij opvolgen.

 • Daarvoor zal het bedrijf tegen het einde van dit jaar overgaan tot een lancering van een satelliet, die de emissies in het gebied op regelmatige basis zal opmeten.
  • “Die missie is de start van de uitbouw van een netwerk van vierentwintig satellieten die in samenwerking met het klimaatbedrijf Scepter de volgende drie jaar zullen worden gelanceerd om wereldwijd emissies te bestuderen”, benadrukt David Scott.
 • ExxonMobil wil de volgende vijf jaar een bedrag van 17 miljard dollar uitgeven om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verminderen.
  • Het geld zal vooral worden geïnvesteerd in de vermindering van de uitstoot bij de productie van olie, gas en chemicaliën. Daarbij zal onder meer koolstofdioxide onder de grond worden begraven.
  • Tegen het einde van dit decennium wil het bedrijf wereldwijd een eind hebben gemaakt aan het routinematig affakkelen van gas.

Russische leveringen aan Europa: De hoeveelheid gas die wereldwijd wordt afgefakkeld, staat bijna gelijk aan de voltallige voorraden aardgas die Europa voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne jaarlijks uit Rusland invoerde.

 • Die vaststelling blijkt uit cijfers van het International Energy Agency (IEA). Het volume staat gelijk met een verlies van voorraden met een waarde van 55 miljard dollar per jaar.
 • Cijfers van de Wereldbank tonen dat Rusland wereldwijd leider is in het affakkelen van gas. Daar is sprake van een volume van ongeveer 25 miljard kubieke meter per jaar.
  • Daarna volgen Irak en Iran, die elk een niveau van meer dan 15 miljard kubieke meter laten optekenen.
  • Op de vierde plaats staan de Verenigde Staten met een jaarlijks volume van ruim 8,5 miljard kubieke meter.
  • De rest van de top tien bestaat uit Venezuela, Algerije, Nigeria, Mexico, Libië en China.
 • Ook Chevron en British Petroleum (BP) willen tegen het einde van dit decennium een einde maken aan het affakkelen. Shell zou al tegen het midden van dit decennium wereldwijd het grootste deel van het affakkelen stoppen.

(as)

Meer