Experts: “Tekort aan Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs zat er al dertig jaar aan te komen”

In de Verenigde Staten wordt een nationaal tekort aan vrachtwagenchauffeurs als een van de fundamentele oorzaken van de problemen in de logistieke sector bestempeld, maar volgens een aantal analisten wordt de situatie hiermee vertekend. De experts wijzen daarbij naar het inferieure arbeidsstatuut waaronder de truckchauffeurs hebben te lijden en dat uiteindelijk tot grote tekorten leidt.

Uit cijfers van de American Trucking Association blijkt dat de Amerikaanse economie momenteel op zoek is naar 80.000 kandidaten om de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs op te vullen.

“Daarmee is het tekort aan Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs tot een recordhoogte opgelopen”, benadrukt Steve Viscelli, professor sociale economie aan de University of Pennsylvania, tegenover NBC News.

“Maar in werkelijkheid is er van een tekort aan truckchauffeurs echter geen sprake. Wel moet gewag gemaakt worden van een inferieur arbeidssysteem dat velen aanzet het beroep de rug toe te keren.”

Onbezolding

“De Verenigde Staten hanteren een systeem waarbij de truckchauffeurs onbezoldigd moeten wachten tot op hun diensten beroep wordt gedaan”, verduidelijkt Viscelli. “Dit betekent dat de tijd van de chauffeurs inefficiënt wordt gebruikt.”

“De kraanmannen en de dokwerkers worden wel betaald en hun diensten worden wel efficiënt ingezet. De vrachtwagenchauffeurs ontvangen echter geen uurloon, maar worden per lading betaald. Zij hebben het statuut van een onafhankelijk onderaannemer. Hierdoor vormen de chauffeurs binnen de havenomgeving de meest kwetsbare groep werknemers.”

“Vertragingen elders in de havens kunnen voor de vrachtwagenchauffeurs grote gevolgen hebben”, stipt Viscelli aan. “Wachttijden kunnen hierdoor mogelijk tot vele uren oplopen, waarbij ze geen enkele vergoeding kunnen ontvangen. Hierdoor zijn er ook weinig incentives om de efficiëntie van het systeem te verbeteren.”

“Bij andere havenactiviteiten is dat wel gebeurd. Vorige maand hebben de havens van Los Angeles en Long Beach aangekondigd dat transportbedrijven beboet zouden worden indien hun containers te lang op de terminals zouden aanwezig blijven. Alleen al die dreiging was voldoende om het probleem grotendeels op te lossen.”

Derugelering

“Indien de vrachtwagenchauffeurs als werknemers zouden worden beschouwd, zouden hun werkgevers minder geneigd zijn om hen eindeloos te laten wachten, want dat zou hen uurloon en overuren zou kosten”, zegt Viscelli. “Een herclassificatie zou een stimulans kunnen zijn om de tijd van de vrachtwagenchauffeurs efficiënter te gebruiken.”

Bovendien wijzen de analisten erop dat ook de prijzen van de vrachtwagens sterk zijn opgelopen. Maar ook die kosten moeten door de chauffeurs worden gedragen, waardoor de druk op het beroep nog verder oploopt.

“De situatie is echter niet altijd zo slecht geweest”, benadrukt Veena Dubal, professor arbeidsrecht aan de University of California. “Vroeger was het vrachtwagenvervoer veel lucratiever. Het beroep vertegenwoordigt notoir moeilijk werk.”

“Er is niet alleen de zware belasting voor het lichaam, maar ook langdurige afwezigheden van het thuisfront wegen zwaar. Goede financiële verdiensten moesten die problemen helpen compenseren. Dat is de voorbije dertig jaar – onder invloed van de deregulering – echter steeds meer uitgehold.”

“Deze ongunstige arbeidsomstandigheden, gekoppeld aan lage verdiensten, hebben velen aangezet het beroep te verlaten”, zeggen de experts.

“Er is geen tekort aan geïnteresseerde chauffeurs. De knelpunten zorgen echter voor een bijzonder snel personeelsverloop. Vele chauffeurs houden het al na een korte tijd voor bekeken. Dat kan meestal niet door nieuwkomers onmiddellijk worden opgevangen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20