Ex-politicus Karel Pinxten liet de EU opdraaien voor zijn riante levensstijl

Het Europees Hof van Justitie zal vandaag een sanctie in beraad nemen voor ex-minister Karel Pinxten. De Europese Rekenkamer, zijn voormalige werkgever, sleepte hem voor het EU-Hof nadat antifraudedienst Olaf een hele resem aan misbruiken aan het licht bracht. Ondanks een riant loon van 17.000 netto per maand vond Pinxten het nodig zichzelf en zijn familie te verrijken op kosten van de Europese belastingbetaler. Dat schrijft De Standaard, die de vordering van de Rekenkamer kon inkijken.

Etentjes en dure flessen wijn, een privéreis naar Cuba met zijn vrouw, dure jachtpartijen in Frankrijk, … Volgens de beschuldigingen van de Rekenkamer betaalde de ex-politicus voor CD&V en Open VLD Karel Pinxten het allemaal met Europees geld.

De feiten speelden zich af tussen 2006 en 2018. In die periode moest Pinxten als auditeur bij de Rekenkamer net toezicht houden op de financiën van de Europese instellingen. In 2016 stelde het het antifraudebureau van de EU een onderzoek in, nadat er verschillende klachten binnenkwamen over de plakkerige handen van Pinxten.

Snoepreisjes en jachtpartijen

Het ging vooral over privékosten die hij doorrekende aan zijn werkgever. Het begon toen hij zijn dienstwagen als auditeur gebruikte om naar het partijbestuur van Open VLD te gaan. Daarbij ging hij dubbel in de fout: ten eerste heeft dat niets te maken met zijn job als Europese toezichthouder, en ten tweede mogen EU-auditeurs niet meer actief zijn in de nationale politiek. Dat laatste is natuurlijk om partijdigheid te voorkomen. Bovendien zou hij een handelsvennootschap beheerd hebben toen hij in functie was, wat ook verboden is.

Na verloop van tijd werden de inbreuken steeds erger. Volgens Olaf rekende Pinxten zijn werkgever 3.900 euro aan toen hij naar het mondaine Zwitserse skioord Crans-Montana trok op uitnodiging van een ngo. Volgens de anti-fraudedienst louter een privéverplaatsing, maar Pinxten gaf het aan als een zakenreis.

Voor een reis naar Cuba rekende hij 10.000 euro aan bij de Rekenkamer. Het ging volgens het voormalig Kamerlid voor Open Vld over een dienstreis. In het rapport van Olaf staat dat het in werkelijkheid om een puur toeristische reis ging met zijn vrouw. Toen hij ging jagen op het domein van Chambord aan de Loire gaf hij de verplaatsing telkens aan als werkgerelateerde kost.

Mogelijke sancties

Dure etentjes, wijndegustaties, en zakengeschenken,… Pinxten maakte veel onkosten tijdens zijn periode bij de financiële waakhond. Olaf schat in het rapport dat Pinxten zijn werkgever voor 570.000 euro aan kosten valselijk had aangewreven. In zijn vordering aan het Europees Hof, bracht de Rekenkamer dat bedrag zelf terug tot 160.000. Als motivatie voor die mildheid zei de EU-instelling dat de regelgeving omtrent onkosten destijds nogal onduidelijk was, en dat die intussen is aangepast.

De Standaard meldt dat de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie vandaag een sanctie voorlegt. Onder meer het intrekken van zijn Europese pensioenrechten behoort tot de opties.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20