Ex-partner met schulden – kan ik hiervoor opdraaien?

Als je verliefd bent dan denk je er liever niet bij na dat je relatie, om welke reden dan ook, stuk kan lopen. Je wilt immers voor altijd samen blijven en zoveel mogelijk dingen samen ondernemen en aangaan. Dit geldt ook vaak voor het afsluiten van leningen en kredieten. Het gros van de leningen die door stellen worden dan ook afgesloten op twee namen.

Schulden binnen een huwelijk

Als er sprake is van een huwelijk dat zijn doorgaans beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan, mits zij in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Een huwelijk in gemeenschap van goederen betekent dat het volledige bezit, maar ook alle schulden, allebei de partners zijn. Op het moment dat er een gezamenlijk vermogen bestaat, kunnen beide partners eveneens aan worden gesproken voor verplichtingen één van hen aan is gegaan.

Schulden bij ongehuwd samenwonen

Ongehuwde partners die wel samenwonen houden in de regel hun eigen bezit en schulden. Met andere woorden: de partner die een lening aangaat dient hier ook de lasten van te dragen. Bij het afsluiten van een lening of krediet zal een bank, of andere financiële instelling, altijd proberen om beide partners het leencontract te laten ondertekenen waardoor, eveneens bij samenwoning, beide partners aangesproken kunnen worden voor de gehele schuld.

Wat betekent hoofdelijk aansprakelijk?

Een kredietverstrekker heeft de mogelijkheid om bij de hoofdelijk aansprakelijke personen de schuld te verhalen. Elke partner is dus voor de gehele schuld aansprakelijk. In de regel zal aanvankelijk slechts één de partner door de bank aan worden gesproken voor de betaling van de gehele som (de geregistreerde contactpersoon). Indien dit geen succes heeft, dan kan de bank vervolgens gemakkelijk andere hoofdelijk aansprakelijke voor de gehele schuld aanspreken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van je ex

Een financiële instelling hoeft niet de ene helft van een schuld te verhalen bij de ene hoofdelijk aansprakelijke, en het restant bij de andere. De persoon die aflossing van de schuld heeft gedaan, kan echter wel zijn, of haar, ex voor de helft van de schuld aanspreken. In de praktijk blikt dit vaak erg lastig te zijn omdat je je ex niet kunt dwingen om zijn, of haar, deel van de schuld te betalen. Via de juridische weg kun je wel proberen om het geld op je ex te verhalen. Aan dit soort procedures zijn echter vaak hoge kosten verbonden. In de praktijk zul je dus meestal blijven zitten met de gehele schuldenlast.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en de gevolgen

Bij het afsluiten van een lening of krediet zal niet alleen de belangrijkste leningnemer een codering bij het CKP achter zijn, of haar, naam krijgen. Op het moment dat er problemen in de betaling ontstaan dan kan eveneens de andere hoofdelijk aansprakelijke voor de gehele schuld op een dergelijke vermelding rekenen. De soort codering bij het CKP is bepalend voor de omvang en de ernst van de financiële gevolgen.

In situaties waarin je hoofdelijk aansprakelijk bent voor een schuld en je ex weigert om de helft ervan te betalen dan doe je er verstandig aan om de schuld zelf volledig af te lossen. Een krediet verstrekker heeft immers het recht om de schuld op slechts één van de contractpersonen te verhalen. Nadat je de schuld hebt afbetaald, moet je proberen om de resterende helft op je ex te verhalen. In de regel is dit echter erg lastig, zeker als je ex alle medewerking weigert.

Een regeling voor de aflossingen treffen

Indien je niet in staat bent om elke maand de lasten van een openstaande lening te dragen dan kun je een aflossingsregeling aanvragen bij de betreffende kredietverstrekker. Bij voorkeur doe je dit al in een vroeg na de relatiebreuk om te voorkomen dat betalingsachterstanden de kans op een gunstige regeling zullen verpesten. Het grootste probleem is doorgaans dat je ex de schuld niet mee wil dragen. Om je geldzorgen niet nog groter te maken, los je de schuld eerst zelf af en gaat dan pas proberen om de rest te verhalen op je ex. Dit kan onder andere een grotere schuld en een ernstige registratie bij het CKP voorkomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20