Europese top over begroting eindigt zonder akkoord

De speciale Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting is afgelopen zonder akkoord.

De woordvoerder van Europees raadsvoorzitter Charles Michel bevestigde als eerste het einde van de gesprekken op Twitter.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten zaten sinds donderdagmiddag bijeen in Brussel om zich te beraden over de inkomsten en uitgaven voor de periode van 2021 tot 2027. Maar na meer dan 24 uren van onderhandelingen bleek de kloof tussen de zuinige lidstaten en de lidstaten die een ambitieuzer budget verdedigen te groot.

‘Vrekkige vier’

De vier netto-betalers – Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken – willen dat het huidige plafond voor de jaarlijkse bijdrage – 1 procent van het bruto binnenlands product van de EU – behouden blijft. Zij kregen ‘de vrekkige vier’ als bijnaam, omdat ze vinden dat de Europese Unie soberder door het leven moet. Ook Duitsland durft zich al eens aan te sluiten bij dit clubje.

Brexit

De zaak wordt bemoeilijkt door het vertrek van de Britten uit de EU, want die leemte moet door de overblijvende lidstaten ingevuld worden. ‘We hebben meer tijd nodig’, verklaarde een rustig ogende Michel na afloop aan de pers. ‘We beseffen dat dit een heel moeilijk onderwerp is, vooral na de brexit die een gat van 60 tot 75 miljard euro gelaten heeft.’

Het is overigens niet de eerste keer dat een eerste Europese top over de meerjarenbegroting op niets uitdraait.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20