‘Europese chauffeurs zitten vermoeid achter stuur’

Zowat twee derde van de professionele vrachtwagen– en buschauffeurs in Europa zitten regelmatig vermoeid achter het stuur. Dat blijkt uit een studie van de vakbondsfederatie European Transport Workers’ Federation (ETF) bij ruim 2.800 truck- en buschauffeurs in Europa.

Nochtans hebben ongevallen waarbij zware voertuigen betrokken zijn meestal ernstigere gevolgen voor de betrokkenen. In 2016 (volgens de vakbonden de meest recente gegevens uit de EU CARE databank) kwamen in Europa 4.002 mensen om het leven bij ongevallen met vrachtwagens en 594 bij ongevallen met bussen.

Van de bevraagde chauffeurs geeft ruim een kwart aan in de voorbije twaalf maanden minstens één keer ingedommeld te zijn tijdens het rijden (30 procent van de vrachtwagenchauffeurs, 24 procent van de buschauffeurs). De vakbonden benadrukken evenwel dat het echte cijfer veel hoger zou kunnen liggen, omdat chauffeurs dergelijke incidenten liever niet melden uit angst voor mogelijke gevolgen op hun tewerkstelling.

Oorzaken

De oorzaken voor deze vermoeidheid moeten volgens ETF gezocht worden bij een gebrek aan kwalitatieve en voldoende rust, door lange werkdagen en door lage lonen. Die laatste verplichten chauffeurs om lange dagen te werken als ze op het einde van de maand een degelijk loon willen, klinkt het. Zowat 88 procent van de vrachtwagenchauffeurs en 60 procent van de buschauffeurs werken meer dan 40 uur per week.

Bovendien wordt volgens de vakbonden veel van de arbeidstijd niet geregistreerd door het niet correct gebruiken van de tachograaf, waardoor de werkdag ‘door de vele niet-geregistreerde uren wordt verlengd tot 12 à 14 uur’. Een gebrek aan comfortabele parkings maakt daarnaast ook dat chauffeurs te weinig kunnen uitrusten.

Werkstress, lawaai en lang werkdagen zijn bijkomende elementen die het gebrek aan voldoende en kwalitatieve rust veroorzaken. ETF dringt alvast aan op een betere verloning voor de truckers. ‘We vragen al jaren dat het loon dat aan de chauffeur wordt betaald, overeenkomt met de capaciteiten en bekwaamheden die hij of zij moet hebben’, zegt ETF road sectie vicevoorzitter Tom Peeters.

‘Een geschoolde chauffeur, die zich trouwens permanent moet bijscholen, verdient in België nog steeds minder dan iemand in de schoonmaak. Het is tijd dat Europa ook in het loonzakje erkent dat een beroepschauffeur een essentiële schakel is in de economie.’ Naast de vraag voor een beter loon heeft ETF nog een aantal eisen voor de Europese beleidsmakers, zoals meer controles en een “goed werkende Europese Arbeidsautoriteit

Meer