Europees Parlement verdeeld over klimaatnoodtoestand

Donderdag stemt het Europees Parlement over een resolutie waarin de EU een globale klimaatnoodtoestand afkondigt. Alleen raken de fracties het niet eens over de term, noch over de inhoud van de resolutie.

De ontwerpresolutie die voorligt, maakt gewag van een ‘noodsituatie op vlak van klimaat en milieu in Europa en de wereld’. Als het parlement ermee instemt, dan verbindt de Europese Unie er zich toe om actie te ondernemen.

Initiatiefnemer en liberaal politicus Pascal Canfin wil met de resolutie een belangrijk signaal sturen, nu de klimaatconferentie in Madrid eraan komt. Die COP25 gaat door van 2 tot en met 13 december.

De liberalen, socialisten en groenen in het halfrond zijn van plan om de resolutie goed te keuren. Ook uiterst links zal meestemmen. De Europese Volkspartij, de grootste fractie in het parlement, is er echter minder voor te vinden. Ze hebben moeite met het woord ‘noodtoestand’ en willen daar via een amendement ‘klimaatdringendheid’ van maken.

Namens ons land zetelen drie parlementsleden in de Europese Volkspartij: Cindy Franssen, Kris Peeters (beiden CD&V) en Benoît Lutgen (CDH).

CO2-uitstoot omlaag

En er zijn nog twisten. Het tempo waarin Europa zijn uitstoot moet verminderen, bijvoorbeeld. Ook donderdag zal het Europees Parlement naar alle waarschijnlijkheid een resolutie goedkeuren waarin staat dat de huidige klimaatdoelstellingen niet overeenstemmen met de klimaatovereenkomst van Parijs.

De Europese Volkspartij is tevreden met een reductie van 50 procent tegen 2030. De liberalen en socialisten zien de CO2-uitstoot liever met 55 procent dalen. Maar de groenen willen het verst gaan: alles onder de 65 procent is onvoldoende. Tegen 2050 moeten de netto-emissies sowieso op nul staan.

Vorige week kwamen de Verenigde Naties met een nieuw rapport rond fossiele brandstoffen. Daaruit blijkt dat de wereldwijde productie van ervan veel hoger dan aanvaardbaar ligt om de opwarming van de aarde binnen te perken te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20