Europees onderzoek naar mogelijk kartel recyclage autowrakken

In verscheidene lidstaten van de Europese Unie werden bij autofabrikanten en een aantal aanverwante partijen door de kartelautoriteiten huiszoekingen uitgevoerd. Er zouden aanwijzingen zijn dat mogelijk de concurrentiewetgeving van de Europese Unie is overtreden. De Europese Commissie heeft bij de betrokkenen ook bijkomende informatie opgevraagd.

“De inspecties hebben betrekking op een mogelijke kartelvorming met betrekking tot de inzameling, behandeling en terugwinning van autowrakken”, verduidelijkte de Europese Commissie.

Medewerking

Er werd niet bekendgemaakt welke autoproducenten onderwerp van het onderzoek waren. Tegenover het persbureau Reuters bevestigden Ford, Renault, Opel en BMW echter door kartelautoriteiten te zijn onderzocht. De fabrikanten stelden allemaal hun medewerking aan het onderzoek te leveren.

“Mercedes-Benz betoogde anderzijds niet te verwachten een boete te krijgen,” voerde Reuters aan. “De Duitse groep zou immers de Europese Commissie en de Britse Competition and Markets Authority met informatie terzake hebben benaderd en daardoor op clementie kunnen rekenen.”

Een woordvoerder van Ferrari gaf anderzijds aan geen onderwerp van een huiszoeking door de kartelautoriteiten te zijn geweest.

Bedrijven die de kartelregels van de Europese Unie overtreden, riskeren boetes tot 10 procent van hun wereldwijde omzet.

De Europese Commissie heeft voorbije decennium in totaal al voor 2,2 miljard euro boetes opgelegd aan kartels met betrekking tot de handel in autocomponenten zoals remmen, kabelbomen, veiligheidsgordels en airbags.

Componenten

De Britse kartelautoriteit verduidelijkte dat het onderzoek verband hield met de recyclage van afgeschreven of verouderde voertuigen. De toezichthouder zei reden te hebben om aan te nemen dat verschillende autofabrikanten en sommige sectororganisaties betrokken zijn bij concurrentieverstorend gedrag.

“Onderzoek naar de sector is niet ongewoon”, stipte Reuters nog aan. “Vier jaar geleden beval de Britse regelgever al dat European Metal Recycling – de grootste recycleerder van schroot in het Verenigd Koninkrijk – vijf sites die van Metal Waste Recycling waren gekocht, van de hand moest doen.”

“Daarbij werd opgemerkt dat de overname de onderneming een dominante positie tegenover klanten en leveranciers dreigde op te leveren.”

“Volgens de regulator moeten afgeschreven auto’s op een duurzame manier worden afgevoerd en zijn autofabrikanten verplicht om klanten een gratis service te bieden om de wrakken te laten recycleren. Deze dienst wordt vaak aan derden uitbesteed.”

Gevaarlijke stoffen

“Regelgeving schrijft eveneens voor dat gevaarlijke stoffen zoals lood, kwik of cadmium niet mogen worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe voertuigen, tenzij er geen adequate alternatieven beschikbaar zijn”, klinkt het ook.

“In dit stadium mogen mogen er over eventuele inbreuken tegen mededingsrecht geen conclusies worden gemaakt”, waarschuwden wel zowel de Europese als Britse toezichthouders.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20