Europees akkoord over prijsplafond gas via “dynamische prijscorridor” en over groepsaankopen

De Europese regeringsleiders zijn het vannacht eens geraakt over een prijsbegrenzing voor ingevoerd aardgas. Ze kiezen zoals verwacht voor een “dynamische prijscorridor” die de grootste prijsstijgingen afvlakt. Er is ook een deal over de gezamenlijke inkoop van gas.

Prijslimiet

  • Een “dynamische prijscorridor” is een bandbreedte waarbinnen de gasprijs zou moeten blijven, om excessieve prijzen op de groothandelsmarkt af te toppen. Het wordt ook een “gasslang” genoemd.
  • Het is een variant van een prijsplafond of prijslimiet, want als de groothandelsprijzen de bovengrens overschrijden, worden ze van overheidswege beperkt.
  • Het verschil is dat er niet alleen plafond is, maar ook een vloer. Dat geeft de wereldwijde producenten van aardgas de garantie dat de uiteindelijke afgesproken prijs niet onder een bepaalde drempel zakt.
  • Afgesproken werd dat het om een tijdelijk mechanisme gaat.
  • Om aan de verzuchtingen van Duitsland en Nederland tegemoet te komen – die landen vreesden dat gasimporteurs bij prijsbeperkingen Europa links gaan laten liggen – is expliciet de voorwaarde ingebouwd dat de Europese prijsregulering de bevoorradingszekerheid niet in gevaar mag brengen.

Groepsaankoop

  • Mogelijk even baanbrekend is de beslissing om gezamenlijk gas aan te kopen op de groothandelsmarkt. Als de EU als blok gas inkoopt, kan ze een lagere prijs bedingen.
  • De groepsaankopen zullen op vrijwillige basis georganiseerd worden, behalve voor het vullen van de laatste cruciale 15 procent van de gasvoorraden. Dan is de groepsaankoop verplicht.

Hoe gaat het nu verder?

  • De Europese regeringsleiders namen grotendeels de voorstellen van de Europese Commissie over, maar met extra aandacht voor de bekommernissen van sommige lidstaten, om iedereen aan boord te krijgen en Europese eenheid te bekomen. Dat vergde 10 uur onderhandelingen.
  • Belangrijk daarbij is dat zwaargewicht Duitsland zijn principieel akkoord gegeven heeft. Al valt het op dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Nederlandse premier Mark Rutte voorzichtig blijven over het bereikte akkoord.
  • Mogelijk zit de duivel in de details, maar die zijn nog niet afgeklopt. Het is nu aan de EU-ministers van Energie om een werkbaar mechanisme uit te werken, binnen het kader van het bereikte principe-akkoord, dat hier na te lezen is.

(mah)

Meer