Europa wil landbouwsubsidies gedeeltelijk koppelen aan klimaatdoelstellingen

De 27 Europese ministers van Landbouw hebben afgelopen nacht een akkoord gesloten over de hervorming van het landbouwbeleid. De ministers willen 20 procent van de landbouwsubsidies aan milieu- en klimaatdoelstellingen koppelen.

De Europese Commissie had in 2018 al een grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de jaren 2021-2027 aangekondigd.

De Commissie voorzag meer vrijheid voor de lidstaten wanneer ze doelstellingen rond pakweg milieu, klimaat en bevoorradingszekerheid behalen. Bedoeling is de landbouwers met subsidies te stimuleren om groene doelstelling te te halen. Dat concrete uitwerking daarvan lag deze nacht op de onderhandelingstafel van de 27 Europese ministers van Landbouw.

Die zijn nu tot een akkoord gekomen waarbij 20 procent van de landbouwsubsidies gekoppeld wordt aan milieu- en klimaatdoelstellingen. Daarbij is ook sprake van een zogenaamde tweejarige ‘leerfase’ om de overgang te maken.

Een derde van de Europese begroting

Al moet het Europese parlement het voorstel nog goedkeuren. Die hebben dinsdag een amendement goedgekeurd om 30 procent van de landbouwsubsidies aan groene doelstellingen te koppelen.

Het gaat hoe dan ook om een belangrijke kwestie, goed voor honderden miljarden euro’s. Vele landbouwers zijn afhankelijk van de betalingen vanuit Europa. De sector vreesde te zware milieuregelgeving.

Het parlement en de Europese landbouwministers zullen de komende weken en maanden tot een compromis proberen te komen. De nieuwe regels zouden vanaf 1 januari 2023 van kracht gaan.

Greenpeace ontevreden

Milieuorganisatie Greenpeace betreurt dat de voorstellen van de milieucommissie van het Europees Parlement voor een verlaging van de subsidies voor megastallen of voor een betere financiering voor milieumaatregelen werden verworpen.

‘De europarlementariërs zijn er niet in geslaagd om het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de volgende 7 jaar in lijn te brengen met de enorme klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we als mensheid voor staan’, zegt Matteo De Vos, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20