EU wil belasting op kerosine

De Europese luchtvaartindustrie moet in het kader van de strijd tegen klimaatverandering kerosinebelasting betalen, stelt de Europese Commissie. Ook de scheepvaart moet zich voorbereiden op een heffing – op bunkerolie.

Waarom is dit belangrijk?

Nieuwe belastingen hebben altijd consequenties; die worden altijd doorgerekend naar de consument. De prijzen voor vluchten (vooral intra-Europees) zouden dus wel eens de hoogte in kunnen schieten. Niettemin betogen velen dat de heffingen nodig zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Meer dan een kwart van de Europeanen vindt de klimaatverandering ’s werelds grootste probleem. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête.

Herziening. De voornemens zijn te vinden in uitgelekte voorstellen voor de herziening van de Europese regels voor energiebelasting, weet Het Financieele Dagblad

 • De EU-lidstaten moeten begin 2023 gradueel een minimumbelastingtarief voor kerosine gaan doorvoeren. 
 • Volgens deze conceptvoorstellen, aldus het FD, voorziet het machtsblok een overgangstermijn van tien jaar. 
 • Pas in 2033 zou het minimumtarief dus volledig gelden. 
 • Hoeveel taks Brussel per ton kerosine wil instellen, is nog niet bekend.

Klimaatneutraal 

 • De aanpassing van de energiebelastingregels kadert in de Europese doelstelling om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn.
 • De fiscale vrijstelling voor energie, een achterdeur waar de internationale scheep- en luchtvaart nu nog van profiteren, vindt het machtsblok “problematisch”. 
 • De Europese Commissie vindt daarbovenop dat de huidige regulering hernieuwbare brandstof benadeelt ten opzichte van fossiele brandstoffen. 
 • In de nieuwe regeling moet een nultarief gelden voor groene waterstof en andere brandstoffen uit hernieuwbare bronnen.
 • Het conceptvoorstel van de Commissie schrapt ook alle huidige nationale regelingen. Voor een akkoord over de plannen is, zoals in elk Europees belastingdossier, wel unanieme steun van de lidstaten nodig.

Verzet en zoenoffer

De belangenorganisatie van de Europese luchtvaartmaatschappijen A4E (of: Airlines for Europe) is fel gekant tegen de invoering van een minimumtaks op kerosine. 

 • De Europese Commissie heeft echter nog een zoenoffer: ze wil EU-lidstaten zelf laten beslissen of ze een taks willen heffen op kerosine voor intra-Europese vrachtvluchten.
  • Het voorstel zou de intra-Europese scheepvaart op dezelfde manier raken. Reders zouden geen taks hoeven te betalen over bunkerolie voor tochten buiten de EU, maar wel voor brandstof bij intra-Europees transport. 
   • De lobby van Europese scheepvaartbedrijven, ECSA, waarschuwde er enkele jaren geleden voor dat als reders belasting over bunkerolie moeten gaan betalen, ze die buiten de EU gaan inslaan.

Lees ook: Klimaatcommissaris EU: ‘Niemand hoeft tien of twaalf keer per jaar te vliegen’

(tb)

Meer