Europese luchtvaart moet eind dit decennium met 5 procent duurzame kerosine vliegen

Midden dit decennium zal in de Europese luchtvaart de kerosine met minstens 2 procent duurzame brandstoffen moeten worden aangevuld. Daarna wordt dat aandeel geleidelijk opgedreven. Tegen midden deze eeuw moet die kerosine al bijna voor twee derde duurzame brandstoffen omvatten. Dat blijkt uit het rapport ReFuelEU dat voor de Europese Commissie is voorbereid.

Tevens wordt geëist dat ook alternatieve brandstoffen zouden worden gebruikt.

Waterstof

‘In het rapport wordt aangegeven dat tegen eind dit decennium het aandeel van duurzame brandstoffen in de kerosine tot 5 procent zal worden opgevoerd,’ aldus de nieuwssite Euractiv. ‘Nog eens vijf jaar later moeten de duurzame brandstoffen een niveau van 20 procent hebben bereikt.’

‘Tegen het midden van deze eeuw moet dat aandeel verder tot 63 procent worden opgetrokken. Er zouden eveneens een aantal sancties worden voorzien voor maatschappijen die aan de gestelde eisen niet voldoen.’

Verder zou mogelijk eveneens worden geëist dat aan de introductie van synthetische brandstoffen – zoals de productie van waterstof door elektrolyse – zou worden gewerkt. Daarbij zou tegen eind van dit decennium mogelijk een aandeel van 0,7 procent worden opgelegd. Tegen het midden van de eeuw zou dat niveau vervolgens tot 25 procent moeten worden opgetrokken.

‘Duurzame brandstoffen kunnen aan de traditionele kerosine worden toegevoegd zonder de motoren van de vliegtuigen te moeten aanpassen,’ merken de experts op. ‘Daarmee vormen deze alternatieven aantrekkelijke toepassingen om de ecologische voetafdruk van de luchtvaart te verminderen.’

‘De Europese Commissie hoopt dat de wetgeving de productie van alternatieve brandstoffen zal stimuleren. Dat hogere productieniveau zou uiteindelijk de kostprijs van de brandstof moeten doen dalen.’

Landbouwteelten

Er zijn nog wel vragen over de categorie brandstoffen die als aanvulling voor de kerosine in aanmerking zouden kunnen komen. Onder meer de belangengroep Transport & Environment wijst er daarbij op dat brandstoffen op basis van landbouwproducten zouden moeten worden uitgesloten.

‘Dergelijke brandstoffen leggen beslag op landbouwalaam dat anders voor de voedselproductie zou kunnen worden gebruikt,’ aldus William Todts, directeur van Transport & Environment. ‘Daarom mogen zij niet als een duurzaam product worden bestempeld.’

Organisaties zoals ePure, de federatie van Europese ethanol-producenten, verdedigen daarentegen de inzet van deze categorie biobrandstoffen. ‘Ethanol veroorzaakt immers een lagere uitstoot dan fossiele brandstoffen,’ luidt het daar. ‘De Europese Unie mag niet de fout maken om biobrandstoffen uit landbouwproducten af te wijzen. Daarmee zou men het kind met het badwater weggooien.’ (evb)

Meer