“Etnische ongelijkheid heeft Amerikaanse economie voorbije dertig jaar meer dan 50.000 miljard dollar gekost”

Raciale en etnische ongelijkheid hebben de economie van de Verenigde Staten de voorbije drie decennia ongeveer 52 biljoen dollar aan verloren productie gekost. Dat blijkt uit een studie onder leiding van Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank van San Francisco.

Daly benadrukte dat de grote en aanhoudende verschillen in werkgelegenheid, opleiding en inkomen tussen de verschillende rassen er uiteindelijk toe leiden dat de omvang van de Amerikaanse economie beduidend kleiner blijft dan mogelijk zou zijn.

Het streven naar gelijkheid is volgens haar dan ook niet alleen een morele, maar ook economische kwestie.

Verschillen

“Er moet worden vastgesteld dat de werkgelegenheid bij blanken in de Verenigde Staten beduidend hoger ligt dan bij andere etnische groepen”, benadrukt Daly. “Bovendien zijn blanken veelal ook hoger opgeleid dan andere bevolkingscategorieën.”

“Een gelijkaardig fenomeen moet worden opgetekend bij de inkomsten. Blanken ontvangen gemiddeld hogere salarissen dan werknemers uit andere etnische groepen.”

“Wanneer louter alleen met het verschil in tewerkstelling rekening zou worden gehouden, zou een gelijkheid de Amerikaanse economie de voorbije drie jaar een impuls van 22,9 miljoen dollar hebben bezorgd”, stippen de onderzoekers aan.

“De grootste winsten zouden daarbij de jongste jaren zijn geboekt. Het aantal niet-blanke populaties in de Amerikaanse bevolking is immers toegenomen, maar de verschillen op de arbeidsmarkt zijn wel nagenoeg stabiel gebleken.”

Kapitaalinvesteringen

De economen wijzen er echter op dat de impact in werkelijkheid nog groter blijkt. “Een productievere arbeidsbevolking zal ook tot grotere kapitaalinvesteringen leiden”, benadrukt Daly.

“Wanneer die weerslag in de cijfers wordt opgenomen, komt men aan een verschil van 51,2 biljoen dollar. Twee jaar geleden alleen al zou er daarbij sprake zijn geweest van een surplus van 2,57 biljoen dollar.”

“De mogelijkheid om deel te nemen aan de economie en op basis van bekwaamheid en inspanning succes te boeken, vormt de basis van de Verenigde Staten en zijn economie”, betogen de onderzoekers. “Helaas hebben structurele barrières dit verhaal voor een grote groep Amerikanen onophoudelijk verstoord.”

“Hierdoor zijn de talenten van miljoenen mensen onderbenut gebleven en zijn velen aan de zijlijn van de maatschappij moeten blijven staan. Dat leidt tot een lagere welvaart waaronder niet alleen de slachtoffers, maar de totale bevolking, lijdt.”

(am)

Meer