Elektrische fiets verzekering vergelijken in België

 

Indien je erg dol bent om je vrije tijd al fietsend door te brengen, maar ook als je graag van en naar je werk of opleiding fietst, dan is dit voertuig waarschijnlijk van groot belang en wil je liever niet dat er iets vervelends mee gebeurt. Om je in te dekken tegen allerlei onverwachte schades kun je gelukkig bij steeds meer verzekeraars in ons land een fietsverzekering afsluiten. Het kopen van een (nieuwe) fiets zal in de regel namelijk gepaard gaan met een flinke kostenpost (die soms zelfs op kan lopen tot wel enkele duizenden euro’s).

Kosten van een (elektrische) fiets

Uiteraard zullen deze kosten vooral afhangen van het soort fiets waar je op wilt gaan rijden. In een fietsenwinkel kun je immers vaak kiezen uit onder andere elektrische fietsen, stadsfietsen, koersfietsen, mountainbike en waarschijnlijk nog heel veel andere fietsen in allerlei soorten, maten en prijsklassen. Je kunt dus volledig zelf bepalen hoeveel geld je uit wilt geven aan een (elektrische) fiets. Dit neemt echter niet weg dat je nooit te maken zult krijgen met onverwachte kosten na de aanschaf van je nieuwe rijwiel: een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje, Je zult dan ook zeker niet de eerste zijn die tot de ontdekking komt dat je nieuwe, dure fiets plots is gestolen of schade op heeft gelopen. Op het ogenblik dat je in een dergelijke situatie geen fietsverzekering af hebt gesloten, dan kan dit ervoor zorgen dat je fors in de buidel zult moeten tasten. Om die reden kiezen steeds meer fietsers ervoor om hun stalen ros te verzekeren tegen zaken zoals diefstal en schade door middel van het afsluiten van een degelijke fietsverzekering.

Wat is een fietsverzekering?

Fietsverzekeringen zijn bedoeld om de kosten te dekken die de verzekeringsnemers moeten maken op momenten dat ze te maken krijgen met de diefstal van, of schade aan, hun fiets. Net zoals de meeste automobilisten willen ook steeds meer fietsers hun dure voertuig tegen dergelijke onverwachte zaken verzekeren. Indien je een fietsverzekering afsluit, dan heb je doorgaans de keuze tussen twee verschillende formules:

 • een reguliere fietsverzekering die dekking zal bieden in het geval van diefstal,
 • een fietsomnium verzekering: hierbij kun je rekenen op dekking van diefstal en schade.

Vanwege het feit dat de aanschaf van een fiets behoorlijk prijzig kan zijn, is het voor veel mensen een catastrofe als hun fiets plots verdwenen of (helemaal) beschadigd is door als gevolg van een (eenzijdig) ongeval. Om die reden wordt dan ook vaak geadviseerd om je nieuwe, dure aanwinst goed te verzekeren.

Voor de volgende soorten fietsen is het meestal mogelijk om een verzekering afsluiten:

 • Een reguliere stadsfiets (citybike),
 • Een bakfiets,
 • Een ligfiets,
 • Een tandem,
 • Een elektrische fiets (e-bike),
 • Een speed pedelec (pedelec fiets of snelle e-bike),
 • Een mountainbike (MTB),
 • Een koersfiets (racefiets),
 • Een all-terrain-bike (ATB),
 • Een hybride fiets (een mix tussen een stads- en sportfiets),
 • Een vouwfiets (plooifiets).

Uiteraard zijn er altijd wel verzekeraars waar je niet elke fiets kunt verzekeren. Om die reden is het erg verstandig om eerst goed na te gaan of je je fiets kan verzekeren bij de verzekeraar die je voorkeur geniet.

Welke dekkingen vallen onder een fietsverzekering?

Bij de meeste verzekeraars waar je fietsverzekeringen af kunt sluiten, is het alleen mogelijk om je rijwiel te verzekeren, wanneer het een nieuwe fiets of een jonge tweedehandse fiets (van maximum één of twee jaar oud) betreft. Indien je fiets aan dit criterium voldoet, dan zul je nog moeten gaan beslissen of je gaat voor een reguliere fietsverzekering of dat je toch gaat kiezen voor een fietsomnium.

De bescherming van de gekozen fietsverzekering zal in het bijzonder worden bepaald door de formule en/of dekking(en) die bij de verzekering van jouw keuze horen. Met andere woorden: dit zal onder andere bepalen of de verzekering alleen diefstal, of ook schade aan je fiets, zal vergoeden. Om je een goed beeld te geven van het verschil tussen een reguliere fietsverzekering en een fietsomnium verzekering hebben we hieronder een aantal voorbeeld uitgewerkt:

 • Reguliere fietsverzekering biedt alleen dekking bij diefstal: je fiets is plotseling in geen velden of wegen meer te vinden en je komt al snel tot de conclusie dat je slachtoffer bent geworden van diefstal. In een dergelijke situatie is er sprake van totaal verlies als gevolg van diefstal. De fietsverzekering die je af hebt gesloten, zal dan voorzien in een vergoeding, zodat je een nieuwe fiets aan kunt schaffen die gelijkwaardig is aan het gestolen exemplaar (uiteraard volgens de omschrijving in de verzekeringsovereenkomst).
 • Schade als gevolg van een poging tot diefstal met een reguliere fietsverzekering: je treft je fiets beschadigd aan omdat een onverlaat een poging heeft ondernomen om je fiets te stelen. De schade kan in een dergelijk onder andere bestaan uit een verwrongen fietsslot. Deze schade zal vaak zijn gedekt door de waarborg diefstal. Omdat er verder sprake is van schade aan je fiets als gevolg van een diefstalpoging zal de fietsverzekering eveneens voorzien in een tegemoetkoming in de herstelkosten, mits je de fiets laat herstellen door een door je verzekeraar erkende fietshandelaar. Op het ogenblik dat er sprake is van alleen schade aan je fietsverlichting, dan zal dat echter niet worden gedekt omdat er geen verband kan worden aangetoond tussen de schade aan je verlichting en poging tot diefstal van je fiets.
 • Fietsverzekering omnium biedt dekking bij diefstal en bij schade: Net zoals bij een reguliere fietsverzekering zal ook de verzekering totaal verlies door diefstal dekken.
 • Schade als gevolg van een poging tot diefstal. Hierbij gelden dezelfde regels ten aanzien van de dekking van de schade. Ook nu zal er een duidelijk verband dienen te zijn tussen de poging tot diefstal en de gelden schade als je deze vergoed wilt krijgen.
 • Totaal verlies als gevolg van ongeval bij een fietsverzekering omnium: deze schade zal gedekt, zijn en er zal een vergoeding uit worden gekeerd in het geval van schade (zelfs als je die zelf hebt veroorzaakt). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als je tijdens het maken van een fietstocht wordt aangereden door een andere weggebruiker en je fiets is zodanig beschadigd dat de herstelkosten van de fiets hoger uitvallen dan de eigenlijke waarde ervan. Er zal dan worden gesproken van totaal verlies en de fietsverzekeraar zal dan voorzien in een vergoeding zodat je een nieuwe fiets aan kunt aanschaffen van een gelijke waarde het exemplaar dat je verzekerd hebt.
 • Materiële schade door vandalisme bij een fietsverzekering omnium: ook zal deze omniumverzekering voorzien in een tegemoetkoming indien je te maken hebt met een (materiële) schade aan de verzekerde fiets als gevolg van vandalisme, een val of een ongeval. Met andere woorden: als je zelf ten val komt met je fiets, je je fiets beschadigd aantreft als gevolg van de actie van een vandaal of wanneer er sprake is van een ongeval, dan kun je je fiets laten herstellen door een erkende fietshandelaar en de kosten hiervan op de fietsverzekering omnium verhalen.

Bij een dekking kan er echter mogelijk wel rekening gehouden moeten worden met een zeker deel aan eigen risico. De hoogte van dit bedrag dat je dus zelf voor je rekening moet nemen, kan van verzekeraar tot verzekeraar sterk uiteenlopen. Om te weten welk eigen risico een verzekeraar hanteert, doe je er goed aan om van tevoren hierover informatie in te winnen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Aanvullende dekkingen

Bij zowel een reguliere fietsverzekering als bij een fietsverzekering omnium kun je in de regel nog één of meerdere bijkomende formules of dekkingen kiezen en op die manier je dekking verder uitbreiden. Zo is het bij bepaalde verzekeraars mogelijk om je fietsverzekering of fietsverzekering omnium aanvullen met:

 • Een fietsbijstand (ook wel pechverhelping fiets of fietspech genoemd): indien je veel fietst, is het erg handig om je fietsverzekering verder uit te breiden met een fietsbijstand. Op die manier profiteer je dag in dag uit van bijstand en kun je zorgeloos aan elke fietstocht beginnen. Je hoeft je namelijk geen zorgen meer te maken over een lekke band, een gebroken ketting of accuproblemen bij je elektrische fiets omdat je altijd de hulp in kunt roepen van de medewerkers van de fietsbijstand.
 • Een rechtsbijstand: wanneer je een snelle elektrische fiets hebt, dus een exemplaar dat meer dan 25 kilometer per uur kan rijden en meer 250 watt vermogen heeft, dan wordt vaak het advies gegeven om eveneens een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit is weliswaar niet wettelijk verplicht, maar je voorkomt hiermee wel onnodige discussies indien je te maken krijgt met bijvoorbeeld een verkeersongeval.
 • Een BA motorrijtuigen (BA verzekering of voluit Burgerlijke Aansprakelijkheid) is wel een verplichte verzekering in België als je een e-bike wilt gaan rijden die meer dan 25 kilometer per uur kan rijden en het maximum van 250 watt overschrijdt. Deze snelle elektrische fiets zal dan namelijk tot de categorie bromfiets en worden gerekend.

Dekking en uitsluitingen bij een fietsverzekering

In bepaalde gevallen zal er niet in een dekking worden voorzien of zal er zelfs sprake zijn van bepaalde uitsluitingen. Zelfs op het moment dat je een fietsverzekering omnium af hebt gesloten kun je, net zoals bij een reguliere fietsverzekering, te maken krijgen met bepaalde zaken die niet worden gedekt. De uitsluitingen die van toepassing zijn op de door jou afgesloten verzekering kun je terugvinden in de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden. Een aantal uitsluitingen zal echter door het gros van de verzekeraars die fietsverzekeringen aanbieden standaard uit worden gesloten, zoals:

 • slijtage van de fiets
 • slijtage van de fietsonderdelen,
 • fabricagefouten,
 • Constructiefouten,
 • kleine beschadigingen,
 • verlies van: accessoires in het algemeen,
 • losse accessoires, zoals een GPS-systeem of fietscomputer,
 • schade door deelname aan een wedstrijd,
 • schade bij regelmatig verhuur van de fiets,
 • verlies bij het regelmatig uitlenen van de fiets,
 • diefstal van een fiets die niet is voorzien van een degelijk slot.

Op al deze uitsluitingen kan een bepaalde verzekeraar uiteraard één of meerdere uitzonderingen toepassen. Om erachter te komen of de verzekeraar van je keuze dit doet dien je vooraf de verzekeringsvoorwaarden nauwkeurig te raadplegen

Op het ogenblik dat bepaalde accessoires wel worden gedekt: door de afgesloten fietsverzekering, dan dien je (om een claim uitgekeerd te krijgen) de waarde ervan aan te tonen en dienen de specifieke goederen vermeld te zijn in de verzekeringsovereenkomst. In deze overeenkomst kun je bovendien de verzekerde waarde van diverse accessoires terugvinden. De prijs van de accessoires moet je in de meeste gevallen aan kunnen tonen aan de hand van een aankoopfactuur.

Bovendien zal de schade of het verlies alleen worden vergoed door je fietsverzekering op het moment dat deze gepaard gaan met een andere verzekerde schade, zoals: totaal verlies als gevolg van diefstal, een ongeval of een schade die veroorzaakt is door diefstal of een ongeval. Met andere woorden: schade aan accessoires is alleen maar gedekt door een fietsverzekering wanneer er eveneens schade geclaimd wordt aan de rest van de verzekerde fiets.

Hoe dien je een claim in bij een fietsverzekering?

Het indienen van een schadeclaim, ongeacht of het nu gaat om een geval van schade of van diefstal, dan dien je altijd zo snel mogelijk de verzekeraar op de hoogte te brengen van de ontstane schade aan je rijwiel, of van de diefstal ervan. Daarbij mag je bovendien een aantal zaken zeker niet over het hoofd zien, te weten:

 • Wanneer er sprake is van schade door een val, een verkeersongeval of een poging tot diefstal, dan moet je nog voordat je je fiets laat herstellen de verzekeraar op de hoogte stellen omdat de reparatie eerst een goedkeuring moet krijgen om vergoed te kunnen worden.
 • Zorg ervoor dat je verzekeraar voldoende aanvullende- en gedetailleerde informatie ontvangt die van belang is voor de afhandeling van de schade. Hierbij kun je onder andere denken aan foto’s. Verder zullen de meeste verzekeraars je vragen om ook een schadeformulier in te vullen en het schadegeval daarin duidelijk te omschrijven.
 • Nadat je je fiets hebt laten herstellen door een erkende fietshandelaar dien je ervoor te zorgen dat de factuur zo snel mogelijk in het bezit is van de verzekeraar.
 • Op het moment dat er sprake is van diefstal, en je fiets dus is gestolen, dan moet je uiteraard ook zo snel mogelijk de politie op de hoogte brengen van dit voorval zodat er een proces-verbaal opgemaakt kan worden. Vervolgens breng je de verzekeraar op de hoogte van de verdwijning van de verzekerde fiets en stuur je een kopie van het proces-verbaal van de aangifte door aan de verzekeraar.
 • In sommige gevallen dien je ook bij diefstal nog een aanvullend schadeformulier in te vullen en naar je verzekeraar op te sturen.

De meeste verzekeraars die fietsverzekeringen aanbieden, zullen altijd eerst het framenummer van je fiets opvragen (een origineel nummer dat op het fietsframe wordt gegraveerd) zodat het proces voor zowel de politie als voor de verzekeraar wordt vergemakkelijkt wanneer er sprake is van een diefstal. Vaak wordt er een framenummer gegraveerd door de handelaar waar je je fiets hebt gekocht.

Looptijd van een fietsverzekering

De looptijd van een fietsverzekering kan bij verschillende verzekeraars fors uiteenlopen. Deze looptijd zijn dan ook afhankelijk van de verzekeraar en de verzekering die je zelf hebt gekozen. De meeste verzekeraars hanteren echter een looptijd van 1 jaar, waarbij echter wel de verzekeringsovereenkomst elk jaar stilzwijgend zal worden verlengd. Andere aanbieders van fietsverzekeringen hanteren een looptijd van een periode van 3 jaar of zelfs 5 jaar. Om die reden is het verstandig om, voordat je een fietsverzekering of een fietsverzekering omnium afsluit, zelfs aangeeft voor welke periode je je fiets zou willen verzekeren.

Opzeggen van een fietsverzekering

Vanwege het feit dat de looptijd van een fietsverzekering in een heleboel gevallen stilzwijgend zal worden verlengd als deze is verstreken, kan de vraag rijzen op welk moment je deze verzekering op kunt zeggen. Net zoals bij de meeste andere verzekeringen dien je een fietsverzekering ook schriftelijk op te zeggen en dus de betreffende verzekeraar aan te geven dat je de verzekeringsovereenkomst wilt gaan beëindigen. Hierbij moet je altijd rekening houden met een bepaalde opzegtermijn die in acht genomen dient te worden (dikwijls is dit minimaal 3 maanden voor het aanbreken van de jaarlijkse vervaldag). Op het ogenblik dat je je verzekeraar niet op tijd op de hoogte stelt van de opzegging, dan zal de verzekering opnieuw worden verlengd voor de duur van één jaar. Verder zou je een fietsverzekering op kunnen zeggen op momenten dat de verzekeraar een premieverhoging aankondigt (of zelfs onaangekondigd door heeft gevoerd).

Schade aan derden bij een fietsverzekering

Een fietsverzekering zal geen schades dekken die je veroorzaakt hebt bij derden. Voor dit soort schadegevallen zul je dan ook een beroep moeten doen op je Burgerlijke Aansprakelijkheid familiale, mits je in het bezit bent van een gewone fiets, zoals onder andere een stadsfiets, een citybike of een elektrische fiets. Op het ogenblik echter dat je de eigenaar bent van een snelle fiets, zoals een pedelec, een speed pedelec, een snelle e-bike of een snelle elektrische fiets, dan ben je wettelijk verplicht om eveneens een Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen af te sluiten. Indien er dan sprake is van schade aan derden, dan moet je op deze verzekering een beroep doen en een schadeclaim indienen.

Premies van een fietsverzekering en/of een fietsomnium berekenen

De meeste verzekeraars die fietsverzekeringen aanbieden, zullen hun (potentiële) klanten steeds vaker de mogelijkheid bieden om van te voren online de premie voor een bepaalde verzekering te berekenen. Ook kun je tijdens deze berekening aangeven van welke aanvullingen je gebruik wilt maken, zoals fietsbijstand of rechtsbijstand). De kosten van deze extra waarborgen zullen dan vervolgens bovenop de premie voor je fietsverzekering of fietsverzekering omnium komen.

Een elektrische fiets is niet altijd een reguliere fiets

Een elektrische fiets kun je alleen als een reguliere fiets verzekeren als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet en bijvoorbeeld niet tot de snelle fietsen of bromfietsen wordt gerekend. Voordat je voor een dergelijke fiets dan ook een passende verzekering af gaat sluiten, is het zaak goed na te gaan of je de juiste verzekeringsformule bij de hand hebt. Op deze manier voor je namelijk een heleboel problemen en daarmee ook onnodige hoge kosten die je zelf moet dragen (bijvoorbeeld omdat je toch niet verzekerd was voor een bepaalde schade).

Vergelijken voor de meest gunstige verzekering

Eigenlijk dien je, om de meest gunstige verzekering te kunnen vinden, ongeacht welke objecten en/of schadegevallen je gedekt wilt hebben, altijd meerdere offertes van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. In het geval van een fietsverzekering doe je er meestal ook verstandig aan om de voor- en nadelen van zowel de reguliere fietsverzekering als de fietsverzekering omnium naast elkaar te leggen en grondig te vergelijken. Alleen op die manier kun je namelijk te weten komen welke verzekering(svorm) het beste past bij je persoonlijke situatie en behoeften.

Hierbij is overigens niet alleen een vergelijking van de verzekeringspremies aan te bevelen, maar zeker ook een vergelijking van de verzekeringsvoorwaarden en uitsluitingen. Je weet dan van tevoren precies wat je te wachten zal staan en in welke gevallen je een beroep kunt doen op de verzekeraar. Het maken van een degelijke vergelijking zal er bovendien voor zorgen dat je niet gaat betalen voor zaken die achteraf niet (volledig) verzekerd blijken te zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20