Econoom Joep Konings: “België gaat pijnlijke recessie tegemoet”

Onder economen leeft het debat of België en de eurozone een recessie, een lange periode van economische krimp, nog kunnen vermijden. KU Leuven-professor Joep Konings behoort tot het pessimistische kamp en ziet de nabije toekomst voor de Belgische economie somber in.

De essentie: Volgens Konings zullen de snelle loonkostenstijgingen – een gevolg van de automatische loonindexeringen – een kleine en exportgerichte economie als België pijn doen. “De slechte staat van de staatsfinanciën is een bijkomende structurele handicap”, zegt de economieprofessor in een gesprek met Business AM Radio. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wees op die probleempunten van de Belgische economie.

De argumentatie: De loonkosten in België gaan sterker stijgen dan bij onze drie belangrijkste handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat betekent dat exportgerichte bedrijven, die hun hogere loonkosten op zijn minst gedeeltelijk doorrekenen in hun prijzen, uit de markt geprijsd dreigen te worden, waarschuwt Konings.

  • “We gaan nu in januari een loonsverhoging van 11 procent krijgen voor circa 500.000 bedienden door de automatische loonindexering. Als je de periode 2022 tot midden 2023 bekijkt, verwachten we toch dat ongeveer 18 procent aan lonen bijkomt, wat neerkomt op een extra kostenplaatje van 30 miljard euro voor de Belgische bedrijven. Dat gaat inhakken op onze competitiviteit.”
  • En verder: “Bedrijven gaan minder kunnen investeren en op termijn gaat dat leiden tot minder jobs en op termijn een recessie.”
  • Konings wijst erop dat ook een andere vraagmotor, de overheidsbestedingen, dreigt stil te vallen. Dat heeft te maken met de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. De herfinanciering van de Belgische staatsschuld wordt almaar duurder, waardoor de financiële ruimte voor de overheid beperkt wordt. “De begroting zal op orde gesteld moeten worden en daardoor kan er minder ondersteunend beleid gevoerd worden.”

De conclusie: “Het ziet ernaar uit dat België naar een pijnlijke recessie zal gaan”, besluit Konings.

(lb)


Herbeluister het volledige interview met professor Joep Konings bij Business AM Radio:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20