Duurzame waterstof kan voor windenergie belangrijke opdrachtgever worden

De ontwikkeling van duurzame waterstof kan voor de fabrikanten van windturbines een nieuwe impuls betekenen. Dat heeft het Spaans-Duitse bedrijf Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), gezegd bij de voorstelling van zijn jaarcijfers. Bovendien kan worden gerekend op de ambities van vele landen om tegen het midden van deze eeuw een emissievrije economie uit te bouwen.

Maar de sector is de voorbije maanden ook niet ongevoelig geweest voor de impact van de coronapandemie.

Corona

Siemens Gamesa, één van de grootste fabrikanten van windturbines ter wereld, realiseerde tijdens zijn voorbije boekjaar, dat eind september werd afgesloten, een omzet van 9,48 miljard dollar. Dat betekende een achteruitgang met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het bedrijf moest tevens een verlies melden van 918 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 140 miljoen euro het jaar voordien. 

Siemens Gamesa zegt dat de coronacrisis het bedrijf echter al minstens 1 miljard dollar inkomsten heeft gekost. Een aantal toegewezen werken moesten door lockdowns en aanverwante maatregelen immers worden opgeschort, terwijl klanten bovendien een reeks bestellingen naar een later ogenblik hebben uitgesteld.

Naast de coronapandemie wijst het bedrijf ook naar een negatieve impact van de verdere vertraging op de Indiase markt en hogere kosten van een aantal onshore projecten in Noord-Europa.

Siemens Gamesa benadrukt anderzijds voor 14,7 miljard euro orders te hebben ontvangen. Dat betekende een nieuw record. Tegenover het jaar voordien was er sprake van een stijging met 15,6 procent.

Opdrachten voor offshore turbineparken kenden daarbij nagenoeg een verdubbeling tot 4,1 gigawatt. Het bedrijf merkt op tot nu toe wereldwijd al voor 16,7 gigawatt offshore capaciteit te hebben geïnstalleerd. Op de onshore markt was er daarentegen een terugval met 13,5 procent tot 8,1 gigawatt.

Het bedrijf beschikt daardoor nu over een orderboek met een waarde van 30,2 miljard euro. Dat is 18,6 procent meer dan dezelfde periode het jaar voordien. Het grootste aantal orders kwam uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (18,5 miljard euro), gevolgd door Asia-Pacific (6,1 miljard euro) en Noord-Amerika en Latijns-Amerika (5,6 miljard euro). 

Waterstof

Siemens Gamesa voegt eraan toe dat de markt voor windenergie op korte termijn, onder invloed van de coronacrisis, wellicht minder sterk zal presteren dan verwacht. Op langere termijn mogen volgens het bedrijf echter sterke groeivooruitzichten naar voor worden geschoven.

Siemens Gamesa merkt daarbij op dat de ambities van de Europese Unie op het gebied van duurzame waterstof voor de fabrikanten van windturbines een bijkomende stimulans kunnen vormen. Dat geldt ook voor een toenemende druk in de Verenigde Staten om tegen het midden van deze eeuw een nuluitstoot te bereiken.

Daarnaast rekent Siemens Gamesa eveneens op nieuwe orders voor offshore windturbines in Taiwan, maar ook op belangrijke orders uit onder meer China en Vietnam.

Om tegen midden deze eeuw wereldwijd een nulemissie te kunnen realiseren, zouden volgens een aantal berekeningen tot het einde van dit decennium de jaarlijkse installaties van windturbines van 60 gigawatt tot 280 gigawatt moeten toenemen.

Meer