Duitsland wil strenger optreden tegen buitenlandse overnamepogingen

Duitse bedrijven zullen in de toekomst beter beschermd kunnen worden tegen vijandige overnames uit het buitenland. Potentiële investeringen van buitenlandse partijen zullen daarbij scherper onder de loep worden genomen. Dat staat in een nieuwe maatregel die de Duitse regering wil introduceren.

De scherpere controles op buitenlandse overnames moeten ervoor zorgen dat een verlies aan cruciale productie en knowhow kan worden vermeden.

Tekorten

‘Besprekingen over nieuwe maatregelen terzake waren al aan de gang voor de coronacrisis uitbrak,’ aldus woordvoerders van de Duitse regering. ‘De pandemie heeft de nood aan een sterkere beveiliging echter nog eens extra duidelijk gemaakt.’

“De gezondheidszorg is immers geconfronteerd met een tekort aan cruciale voorraden, die uit het buitenland moesten worden ingevoerd. Daarbij is gebleken dat de ondersteuning van een aantal belangrijke levensbehoeften van de Duitse bevolking – zoals vaccins – van één enkel bedrijf afhankelijk kan zijn.’

De nieuwe maatregel verlaagt de drempel voor de Duitse regering om een potentiële overname van een bedrijf door een investeerder buiten de Europese Unie te blokkeren. ‘Niet langer moet worden aangetoond dat de overname een reëel gevaar vormt voor de Duitse veiligheid,’ aldus de woordvoerders. ‘In de toekomst zal een louter vermoeden van een waarschijnlijke impact voldoende zijn om in te grijpen.’

‘Op dat ogenblik zal het overnameproces worden bevroren zolang de Duitse regering het dossier aan een onderzoek onderwerpt. Daardoor wordt het voor de potentiële eigenaar onmogelijk om op intellectuele eigendommen van het overnamedoelwit de hand te leggen.’

Kuka

‘Informatie of technologie die tijdens een lopende investeringscontrole naar het buitenland verhuist, kan ernstige gevolgen hebben,’ betogen de woordvoerders. De nieuwe maatregel heeft niet alleen betrekking op activiteiten voor de defensiesector. Ook cruciale infrastructuur en bedrijven die op andere manieren van belang zijn voor de openbare veiligheid kunnen onder de aangepast wetgeving vallen.

Duitsland heeft de voorbije jaren de controle op investeringen uit het buitenland al gevoelig verscherpt. Dat was een reactie op de vrees dat geavanceerde technologie of kritieke infrastructuur door buitenlandse partijen zou kunnen worden gekocht.

Daarbij wordt vooral naar China gewezen. De overname van de industriële robotfabrikant Kuka door de Chinese groep Midea deed vier jaar geleden heel wat stof opwaaien.

De coronapandemie heeft de druk nog opgevoerd. Er bleken immers tekorten aan cruciale voorraden zoals beschermende kleding en maskers. ‘Deze pandemie toont duidelijk dat Europa bij de vervaardiging van dergelijke medische uitrusting een grotere zelfredzaamheid moet ontwikkelen,’ benadrukte de Duits bondskanselier Angela Merkel.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20