Duitsland wil moskeeën gaan belasten

Duitsland koestert plannen om een belasting op moskeeën in te voeren. Een aantal vertegenwoordigers van de Duitse coalitie hebben het initiatief aangekondigd. Het voorstel wordt ook door verschillende progressieve vertegenwoordigers van de Duitse moslimgemeenschap ondersteund.

De belasting, die vergelijkbaar is met de religieuze belasting die in het land door de kerk aan de christelijke bevolking wordt opgelegd, zou er volgens de initiatiefnemers op gericht zijn om de moskeeën onafhankelijker te maken van buitenlandse donoren. Daarmee zou ook het gevaar op radicalisering efficiënter kunnen worden aangepakt.

Emancipatie

Thorsten Frei, een lid van de Christlich Demokratische Union (CDU) van bondskanselier Angela Merkel, noemde de moskeeënbelasting een belangrijke stap die de islam in Duitsland in staat zou stellen zichzelf te emanciperen tegenover de invloed van vreemde naties.

In Duitsland worden bij praktiserende katholieken en protestanten religieuze belastingen geïnd om de werking van de kerk te kunnen financieren. Deze heffingen worden door de staat geïnd en vervolgens aan de religieuze autoriteiten doorgestort.

Zonder een soortgelijke belasting zijn de Duitse moskeeën afhankelijk van donaties, waardoor gevreesd wordt voor een mogelijke financiering door buitenlandse organisaties en regeringen die fundamentalistische ideologieën promoten. Onder meer wordt gewezen op de activiteiten van de Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib), die in Duitsland met argwaan wordt bekeken.

Volgens officiële schattingen wonen er in Duitsland tussen 4,4 miljoen en 4,7 miljoen moslims. Die cijfers hebben echter betrekking op residenten die volgens afstamming tot de moslimgemeenschap behoren. Het aantal praktiserende moslims zou dan ook lager kunnen liggen.

Feministe

“Een belasting op moskeeën zou de islam in Duitsland kunnen helpen om onafhankelijker te worden,” benadrukte ook parlementslid Burkhard Lischka, verantwoordelijke voor het buitenlandse beleid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), de coalitiepartner van Angela Merkel. “Het is dan ook zinvol om over dit onderwerp te debatteren.”

Dat stelde ook Seyran Ates, een feministische advocate en oprichter van de liberale moskee Ibn Rushd-Goethe in Berlijn. Ates wierp daarbij op dat de islam in Duitsland sterk beïnvloed werd door elementen in het buitenland. De advocate stelde dat de Duitse moslims zichzelf moeten verdedigen en zelf de zorg voor hun religie in het land moeten opnemen.

Verscheidene andere Europese landen – zoals Oostenrijk, Zweden en Italië – maken eveneens al gebruik van religieuze belastingen om de katholieke en protestantse instellingen te financieren. Er is echter ook al kritiek gerezen over de heffing. De belasting moet immers door praktiserende christenen verplicht worden afgedragen.

Omdat de heffing door de overheid wordt geïnd, wordt er tevens gewag gemaakt van een vervaging van de grenzen tussen kerk en staat.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20