Duitsland versoepelt immigratieregels; arbeidsmarkt heeft nieuwe injecties nodig

Duitsland zal 130.000 buitenlanders die op zijn grondgebied verblijven, de kans bieden hun immigratiestatus te regulariseren. Bovendien zal de overheid nieuw stimulansen creëren om geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken. Dat heeft Nancy Faeser, Duits minister van Binnenlandse Zaken, gezegd.

De maatregelen moeten het land helpen om een antwoord te vinden op de ongekende tekorten die op de Duitse arbeidsmarkt worden opgemerkt en die een bijdrage leveren aan de oplopende inflatie.

Schaarste

De schaarste aan beschikbare arbeidskrachten doet de looneisen van de werknemers stijgen. Bij Volkswagen eisen de vakbonden voor de werknemers inmiddels een loonsverhoging van 8 procent. Eind vorig jaar werd de Duitse economie geconfronteerd met een tekort aan ongeveer 400.000 arbeidskrachten.

De knelpunten op de Duitse arbeidsmarkt zijn bovendien sindsdien alleen nog maar erger geworden. Vanuit het bedrijfsleven is er dan ook al langer een vraag om meer mogelijkheden voor de inschakeling van buitenlandse werknemers te creëren.

Continental, een Duitse toeleverancier van de autosector, had er bij de regering al aangedrongen een systeem uit te bouwen waardoor een gecontroleerde immigratie van geschoolde arbeidskrachten mogelijk zou worden. Het bedrijf merkte daarbij op jaarlijks 2.500 nieuwe arbeidskrachten nodig te hebben. Er zou vooral een tekort aan specialisten in software en logistiek worden vastgesteld.

“Duitsland heeft een groter aantal buitenlandse werknemers en een efficiënter beleid nodig om immigranten op de arbeidsmarkt te integreren”, beklemtoonde Ariane Reinhart, verantwoordelijke human relations bij Continental. “Alleen op die manier kan het land vermijden dat zijn stelsels voor sociale zekerheid op termijn zouden instorten.

“De impact van demografische veranderingen, de ambities op het gebied van digitalisering en de strijd tegen de klimaatverandering is enorm”, verduidelijkte Reinhart nog. “Dit onevenwicht op de arbeidsmarkt brengt niet alleen de algemene levensstandaard in Duitsland in gevaar, maar dreigt ook een verwoestende impact op onze sociale systemen te hebben.”

“Duitsland moet een concept ontwikkelen dat een gecontroleerde immigratie van buitenlandse werknemers bevordert en een snellere omscholing van werkzoekenden stimuleert.”

Duitsland wordt geconfronteerd met een vergrijzende bevolking. Op de arbeidsmarkt melden zich minder jongere werkzoekenden. Dit betekent dat Duitsland tegen het einde van het decennium ongeveer vijf miljoen werknemers minder zal tellen dan dit jaar. Alleen al dit jaar zal het Duitse personeelsbestand met meer dan 300.000 mensen inkrimpen, tenzij immigratie deze kloof kan dichten, voorspelde hij.

Taalvereisten

Continental is niet het enige Duitse bedrijf dat op de aanwerving van buitenlands personeel aanstuurt. Personeelstekorten in de luchtvaartindustrie hebben op luchthavens in het hele land voor een grote chaos gezorgd. Deze problemen hebben de Duitse regering gedwongen een wettelijk kader op te stellen dat het aantrekken van beveiligingspersoneel uit het buitenland – vooral Turkije – moet versnellen.

Volgens de nieuwe wetgeving krijgen buitenlanders die gedurende vijf jaar met een gedoogstatus in Duitsland verblijven een jaar de tijd om aan de vereisten voor een volledige verblijfsvergunning te voldoen.

Om in aanmerking te komen, moeten de betrokkenen tewerkstelling vinden en aantonen de Duitse taal te beheersen. Immigranten onder de leeftijdsgrens van 27 jaar zouden onder bepaalde omstandigheden al na twee jaar een permanente verblijfsvergunning kunnen aanvragen.

De nieuwe wetgeving heeft ook de intentie om van Duitsland voor buitenlandse werknemers ook een aantrekkelijker bestemming maken. Het zal hen immers gemakkelijker worden gemaakt om hun gezin mee te brengen.

Daarbij zullen de Duitse taalvereisten voor de gezinsleden worden geschrapt. In de toekomst is het tevens de bedoeling om buitenlandse werknemers meer kansen te bieden om het Duitse staatsburgerschap te verwerven. “We willen een moderne immigratiewet creëren”, benadrukte minister Faeser daarbij.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20