Duitse economische locomotief verliest vaart

De Duitse economie kende de zwakste groei in zes jaar, maar kon wel voor de tiende jaar op rij een krimp vermijden.

De Duitse economie, de grootste van de eurozone, is er het voorbije jaar 0,6 procent op vooruitgegaan. Dat is het laagste groeicijfer in zes jaar, zo blijkt uit cijfers van de Duitse dienst voor statistiek Destatis.

De mondiale handelsspanningen en een vertragende wereldeconomie leiden tot minder bestellingen van Duitse producten. In 2018 en 2017 bedroeg de economische groei nog respectievelijk 1,5 en 2,5 procent.

Ruimte voor stimulus

De Duitse staatskas boert wel nog goed. Het overschot op de begroting bedroeg vorig jaar 1,5 procent van het bbp. ‘De vette jaren zijn voorbij, maar de overheidskassa blijft rinkelen’, zo vat ING-econoom Carsten Brzeski het samen in een eerste reactie.

Volgens hem schept dat overschot ruimte voor stimulerend budgettair beleid door de overheid, bijvoorbeeld via bijkomende overheidsinvesteringen.

Twee gezichten

De vooruitzichten voor 2020 zijn niet veel beter. Analisten gaan uit van een kleine groeiversnelling naar 0,7 procent. Dat is ook van belang voor de Belgische economie, want de Belgische bedrijven zijn traditioneel een belangrijke toeleverancier aan de Duitse economie.

De Duitse industrie staat voor grote uitdagingen. De automakers – een sleutelsector – staan voor de overgang naar elektrisch rijden, terwijl concerns als Siemens onder druk staan om zich versneld aan de klimaatuitdagingen aan te passen.

‘De Duitse economie heeft twee gezichten’, schrijft Brzeski. ‘Een sterke binnenlandse markt dankzij de werkgelegenheid op recordhoogte en de bestedingen van de gezinnen en de overheid. Daar staat een zwakke industrie tegenover, als gevolg van de wereldwijde productievertragingen en de sectorspecifieke problemen in de auto-industrie. Het blijft onduidelijk of die evenwichtsoefening in 2020 kan voortgaan.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20