“Drukke scheepvaartroute moet worden verlegd om populatie blauwe vinvissen te beschermen”

Wetenschappers en natuurbeschermers hebben opgeroepen om een van de drukste scheepvaartroutes in de wereld te verschuiven. Die operatie zou een unieke populatie walvissen voor de kust van Sri Lanka moeten beschermen. Het leefgebied van de walvissen ligt immers pal op de scheepvaartroute tussen Oost-Azië en het Suezkanaal.

De dieren lopen dan ook een constant gevaar om door grote schepen overvaren te worden. Een coalitie van organisaties heeft aan de regering van Sri Lanka gevraagd de route met vijftien zeemijl in zuidelijke richting te verschuiven.

Constante bedreiging

“Voor de zuidelijke kust van Sri Lanka ligt het leefgebied van een unieke populatie blauwe vinvissen”, merkt de marinebioloog Asha de Vos, die de dieren al gedurende vijftien jaar bestudeert, op. “De meeste blauwe vinvissen hebben de gewoonte om over grote afstanden te migreren.”

“Deze populatie houdt zich echter het hele jaar door op dezelfde locatie op. Maar in dat gebied worden de dieren met ongeveer tweehonderd schepen – waaronder containerschepen of olietankers met een lengte van 300 meter – per dag geconfronteerd. Dit vormt voor de lokale walvispopulatie een grote bedreiging.”

“Nochtans is het probleem gemakkelijk op te lossen”, voert de Vos aan. “Een kleine verschuiving in de scheepvaartroute zou voor de walvissen een groot verschil kunnen maken. Geraamd wordt dat een risico op een aanvaring met een walvis hierdoor met 95 procent zou afnemen.”

“Aan de regering van Sri Lanka zou dan ook moeten worden voorgesteld om de routewijziging aan de International Marine Organization (IMO) voor te leggen.” De Vos krijgt bij die oproep de steun van het International Fund for Animal Welfare (IFAW), de Great Whale Conservancy en Ocean Care.

Potvissen

Hoewel er geen concrete cijfers bekend zijn over het aantal slachtoffers, werden de voorbije jaren herhaaldelijk karkassen van blauwe vinvissen met aanwijzingen van een aanvaring aangetroffen. De organisaties merken op dat de wijziging van de route ook ten goede zou komen aan de bloeiende industrie van walvis-spotting in Sri Lanka.

De voorbije jaren werd de regering van het land al herhaaldelijk gevraagd – onder meer door de World Shipping Council en de International Whaling Commission – om de scheepvaartroute te wijzigen. Die vragen werden echter steeds afgewezen.

Daarbij werd gewezen op mogelijke economische verliezen. “De meeste schepen die van de route gebruik maken, voorzien echter geen stop in Sri Lanka”, merkt de Vos op. “De economische kosten van de verschuiving van de scheepvaartroute zouden dan ook minimaal blijven.”

Gelijkaardige maatregelen voor onder meer de kusten van Massachusetts en Californië hebben volgens de organisaties het nut van een dergelijke ingreep bewezen. Tevens wordt gewezen naar de rederij MSC Group, die uit eigen beweging besliste om haar vaarroute langs de westkust van Griekenland te verschuiven om een slinkende kolonie bedreigde potvissen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee te sparen.

(lb)

Meer