Dit jaar betalen we 0,75 procent meer vastgoedbelasting

Wie eigenaar is van een woning zal dit jaar 0,75 procent meer belastingen betalen op zijn eigendom. Het kadastraal inkomen dat als basis genomen wordt voor de berekening van de vastgoedbelasting wordt jaarlijks geïndexeerd.

Iedereen die vastgoed bezit in ons land moet daarop belastingen betalen. Om die vastgoedbelasting te berekenen kijkt de fiscus naar het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dat is een fictief inkomen dat overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed.

Jaarlijkse indexatie

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd omdat het nog altijd gebaseerd wordt op de huurprijzen van 1975. Sinds 1991 wordt daarom het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt dat elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers van de consumptieprijzen.

De Tijd schrijft dat het coëfficiënt voor het aanslagjaar 2021 1,8630 bedraagt tegenover 1,8492 voor 2020. Dat is dus een stijging van 0,75 procent.

Hoeveel vastgoedbelasting u uiteindelijk moet betalen is afhankelijk van drie factoren: het basisbedrag, de opcentiemen voor de provincies en opcentiemen voor de gemeenten.

Uiteindelijke belasting afhankelijk van locatie

Elke gemeente en elke provincie in Vlaanderen bepaalt volledig zelf de hoogte van haar opcentiemen. De Vlaamse of federale belastingdienst heeft daar geen zeggenschap over. Daarom kan het tarief dat u betaalt verschillen van woonplaats tot woonplaats.

In sommige gevallen geniet u van een korting op de vastgoedbelasting. In de drie gewesten is er bijvoorbeeld een vermindering van 25 procent van de onroerende voorheffing voor een bescheiden woning, met een kadastraal inkomen van maximaal 745 euro.

Voorts gelden er in Vlaanderen ook verminderingen voor gezinnen met kinderen, energiezuinige woningen, woning die sociaal verhuurd worden. Op de site van de Vlaamse overheid vindt u een lijst met alle groepen die aanspraak kunnen maken op een vermindering.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20