De soms “verborgen kosten” van een spaarrekening

Ons land telt vandaag meer dan 55 spaarboekjes. Je kunt gratis zo’n rekening openen, maar die is gekoppeld aan een zichtrekening bij dezelfde bank. En daar knelt nu net het schoentje: een zichtrekening is niet altijd kosteloos.

Context: Banken verplichten hun klanten die een spaarrekening openen meestal ook om een zichtrekening te nemen. Ze leggen dergelijke verplichtingen op vanwege het beperkt aantal verrichtingen dat je kunt doen met een gereglementeerde spaarrekening.

 • Je kan vanaf je spaarrekening enkel overschrijven naar een andere zichtrekening binnen de bank op jouw naam.
 • Wie getrouwd is of wettelijk samenwoont, kan vanaf een spaarboekje ook overschrijven naar een spaarrekening op naam van de partner of naar een gemeenschappelijke spaar- of zichtrekening.
 • Je kan ook vanuit je spaarboekje overschrijven naar een spaarrekening op naam van een kind of een van de ouders, opnieuw bij dezelfde bank.

Zichtrekening niet altijd gratis

Duiding: Die zichtrekeningen zijn meestal betalend, waardoor het niet altijd mogelijk is om kosteloos een spaarrekening te openen.

 • We nemen de grootbank ING als voorbeeld. Die financiële instelling biedt uitsluitend betalende zichtrekeningpakketten (voor volwassenen) aan. Het Do-Basic-pack kost 1,9 euro per maand, oftewel 22,8 euro per jaar. Indien je je geld op het gewone spaarboekje van de Nederlandse grootbank parkeert, ontvang je rente van 2,25 procent. Dat betekent dat er 1.014 euro op de spaarrekening moet staan om de zichtrekening te bekostigen. Pas daarna kan je een deel van de spaaropbrengsten in eigen zak steken.
 • Er zijn financiële instellingen die ook gratis zichtrekeningen aan de man brengen. Die zijn meestal op maat van mensen die online zelf hun financiën willen regelen. Ondanks de digitalisering schrappen sommige banken die kosteloze formules. Zo zal KBC vanaf 1 juli 2 euro per maand aanrekenen voor de zogenaamde Basisrekening. Vandaag is die nog gratis. Dat zal vanaf juli wel zo blijven voor jongeren tot en met 24 jaar.
  • De gewone spaarrekening van KBC gaat gepaard met een rente van 0,9 procent. Dat betekent dat je minstens 2.666 euro op dat spaarboekje moet parkeren om (binnenkort) de Basisrekening te financieren. 

Maar: De federale regering legt de laatste hand aan een maatregel die moet voorkomen dat banken je kunnen verplichten om samen met een spaarboekje een zichtrekening te openen.

 • Pierre-Yves Dermagne (PS), federaal minister van Economie, is al langer vragende partij om die twee bancaire producten van elkaar los te koppelen. De Belgische mededingingsautoriteiten hadden in een recent rapport over het gebrek aan concurrentie op de bankenmarkt ook al verwezen naar die praktijken. 

Abonnementskosten

Opgemerkt: Sommige neobanken gaan op een andere manier te werk.

 • De Duitse financiële instelling N26 is daar een mooi voorbeeld van. Die werkt namelijk met abonnementen. Afhankelijk van de formule die je kiest, krijg je toegang tot een resem producten. Daar is onlangs een nieuw spaarboekje met een rente van 4 procent (bruto) bijgekomen. Het is een niet gereglementeerde rekening. Je moet een roerende voorheffing (30 procent) betalen, waardoor het nettorendement uitkomt op 2,8 procent.
 • Dat spaarboekje is weliswaar enkel beschikbaar voor de zogenaamde Metal-klanten. Dat zijn klanten die een dienstenpakket bij de bank afnemen en daarvoor 16,90 euro per maand betalen. Zo’n abonnement kost dus 202,80 euro per jaar. Dat betekent dat je minstens 7.243 euro op die rekening moet parkeren om met de spaaropbrengsten de jaarlijkse abonnementskosten te betalen. De formule is dus enkel interessant voor wie een (aanzienlijk) groter bedrag opzij kan zetten.
  • Stel dat je 10.000 euro op die rekening parkeert, komt het effectieve rendement uit op 77,2 euro, oftewel 0,77 procent. Dat is fors minder dan wat je bij veel andere spaarboekjes krijgt.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.