Banken kunnen je binnenkort niet langer verplichten om samen met een zichtrekening een spaarrekening te openen

Wie een spaarrekening wil openen wordt doorgaans verplicht om ook een zichtrekening af te sluiten bij dezelfde bank. De federale regering legt momenteel de laatste hand aan een maatregel die dergelijke praktijken een halt moet toeroepen.

In het nieuws: Op vraag van Pierre-Yves Dermagne (PS), federaal minister van Economie, werkt de regering aan een maatregelen die moet vermijden dat banken je kunnen verplichten om een zichtrekening af te sluiten bij de opening van een spaarrekening. Dat schrijft De Tijd.

  • Dermargne is al langer vragende partij om die twee bancaire producten van elkaar los te koppelen. De Belgische mededingingsautoriteiten hadden in een recent rapport over het gebrek aan concurrentie op de bankenmarkt ook al verwezen naar die praktijken. 

Waarom doen de banken dit?

Details: De banken leggen dergelijke verplichtingen op vanwege het beperkt aantal verrichtingen dat je kunt doen met een gereglementeerde spaarrekening.

  • Je kan vanaf je spaarrekening enkel overschrijven naar een andere zichtrekening binnen de bank op jouw naam.
  • Wie getrouwd is of wettelijk samenwoont, kan vanaf een spaarboekje ook overschrijven naar een spaarrekening op naam van de partner of naar een gemeenschappelijke spaar- of zichtrekening.
  • Je kan ook vanuit je spaarboekje overschrijven naar een spaarrekening op naam van een kind of een van de ouders, opnieuw bij dezelfde bank.

Opgemerkt: Het is niet de eerste keer dat de regering maatregelen neemt tegen “koppelverkoop” in de financiële sector. 

  • Vorig jaar nog zette ze het licht op groen voor een andere maatregel van Dermagne om de gebundelde verkoop van verzekeringen en woonkredieten aan te pakken. Daardoor kunnen klanten die bij de bank korting krijgen op een woonkrediet als ze daar ook een brand- of schuldsaldoverzekering nemen, voortaan makkelijker naar een andere verzekeraar overstappen zonder dat hun rente wordt verhoogd.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.