De eerste impact van De Croo I op onze portefeuille: een overzicht

De regering-De Croo heeft haar programmawet voor 2021 klaar. Daarin belicht de regering onder meer welke fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2021 ingaan.

De afgelopen dagen heeft de regering-De Croo de begroting voor 2021 en de programmawet opgesteld. Die twee moeten na goedkeuring door het parlement ingediend worden bij de Europese Commissie. We geven een overzicht van de fiscale maatregelen die we vanaf volgend jaar in onze portefeuille zullen voelen.

Roken wordt duurder

Om te beginnen is er slecht nieuws voor de rokers. Zij zullen vanaf 1 januari 2021 meer moeten betalen voor een pakje sigaretten of roltabak. De prijs van een pak van 20 sigaretten stijgt van 6,8 naar 7,5 euro. De prijs van een pak roltabak stijgt met 2 euro tot 11,7 euro.

‘De verhoging van de accijnzen kadert in het proactieve beleid van de regering om de tabaksconsumptie te ontmoedigen’, aldus de regering.

6 procent btw op sloop en heropbouw in heel België

Het btw-tarief voor sloop- en heropbouwwerken wordt in heel België verlaagd van 21 naar 6 procent. Vandaag geldt dat tarief al in 32 stedelijke gebieden.

Wie van het verlaagde tarief wil genieten, moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de woning voor minstens vijf jaar uw enige en eigen woning zijn. Daarenboven mag de bewoonbare oppervlakte niet groter zijn dan 200 m2.

Het verlaagde tarief zal twee jaar van toepassing zijn.

Hoger belastingvoordeel voor kinderoppas

Gezinnen die een beroep doen op een kinderopvang genieten vanaf volgend jaar van een grotere belastingvermindering om de kosten daarvan te verlichten.

Vandaag krijgen gezinnen een belastingvermindering van 45 procent, met een maximum van 11,20 euro per oppasdag en kind. Voor een alleenstaande bedraagt de vermindering 75 procent. Het fiscaal voordeel geldt enkel voor kinderen tot en met 12 jaar, met uitzonderingen van kinderen met een zware beperking. In dat geval hanteert de fiscus een leeftijdslimiet van 18 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2020 wordt het maximumbedrag opgetrokken van 11,20 naar 13 euro. De leeftijdslimiet stijgt tot 14 jaar. Voor kinderen met een zware beperking wordt het plafond opgetrokken tot 21 jaar.

Ook in 2021 sleutelt de regering aan de plafondbedragen. De regering wil het bedrag voor dat inkomstenjaar verder optrekken tot 13,70 euro om daarna elk jaar te indexeren. Al zult u vanaf dan een attest moet voorleggen om te genieten van de belastingvermindering.

Hogere belastingvrije som voor mantelzorgers

Wie zorg draagt voor een zorgbehoevend familielid, geniet van een verhoogde belastingvrije som. Die som wordt vanaf volgend jaar verhoogd van 3.270 tot 4.900 euro.

De verhoging geldt voor wie zorg draagt van een groot)ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar. Voorts moet er sprake zijn van een verminderde zelfredzaamheid van minstens negen punten.

‘De regering streeft ernaar om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen en om de zorg voor oudere, inwonende familieleden te valoriseren’, klinkt het.

Indexatiestop fiscale grensbedragen

Het bedrag dat u fiscaal kunt inbrengen wanneer u bijvoorbeeld aan langetermijnsparen doet, wordt voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 niet geïndexeerd. Voor langetermijnsparen kunt u dus maximaal 2.350 euro fiscaal inbrengen.

De indexatiestop geldt ook voor deze fiscale extraatjes:

  • vrijstelling interesten Belgisch gereglementeerde spaarboekjes tot 980 euro
  • fiscaal voordeel premies rechtsbijstandsverzekering tot 310 euro
  • de federale woonbonus tot 3.210 euro
  • vrijstelling roerende voorheffing dividenden tot 800 euro
  • fiscaal voordeel voor werkgeversaandelen tot 780 euro
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20