Datacenters Big Tech stoten even veel CO2 uit als de luchtvaart

De wereldwijde internetdiensten nemen 2 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide voor hun rekening. Daarmee veroorzaakt de online industrie een even grote uitstoot als de hele luchtvaartsector. Dat blijkt uit een rapport van het Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Daarmee hebben de internetservices een grote ecologische voetafdruk. Milieuverenigingen maken zich dan ook grote zorgen over de problematiek.

“Servers verbruiken gigantische hoeveelheden energie,” zeggen de onderzoekers. “Die energie is uiteraard nodig om de machines te laten werken. Maar een groot deel moet worden ingezet om de installaties voldoende te koelen. Dat verbruik heeft echter belangrijke consequenties.”

“De groeiende behoefte aan digitale diensten begint immers aanzienlijke milieuproblemen te veroorzaken. Wanneer men naar het energieverbruik van individuele landen kijkt, zou de digitale sector wereldwijd slechts vijf naties moeten laten voorgaan. Vele organisaties beginnen zich over deze problematiek dan ook grote zorgen te maken.”

Strijk

“Individueel heeft de dagelijkse online navigatie een relatief minimale impact,” erkennen de onderzoekers. “Volgens cijfers van Google stoot een zoekopdracht 0,2 gram koolstofdioxide uit. Honderd zoekopdrachten op Google zouden dan ook een ecologische voetafdruk creëren die vergelijkbaar is met het strijken van een t-shirt of het produceren van een glas sinaasappelsap.”

“De zoekmachine van Google ontvangt dagelijks echter 3,3 miljard opdrachten. Dat veroorzaakt een uitstoot van 660 ton per dag. Daarmee heeft het platform een ecologische voetafdruk van 241.000 ton per jaar.”

“Bovendien moet men ermee rekening houden dat de zoekmachine slechts één aspect van de activiteiten van Google vertegenwoordigt,” benadrukken de onderzoekers. “Het bedrijf heeft nog een brede waaier andere diensten. Sommige daarvan hebben zelfs nog een grotere ecologische voetafdruk dan de zoekmachine.”

“Dat is bijvoorbeeld het geval bij YouTube. Gebruikers die op YouTube tien minuten naar een video kijken, zouden één gram koolstofdioxide uitstoten. Google berekende dat het onafgebroken gebruik van YouTube over een periode van drie weken ongeveer evenveel energie verbruikt als het volume dat nodig is om een wasmachine te maken.”

“Elke dag worden op YouTube echter honderden miljoenen euro video bekeken,” betogen de onderzoekers. “Dat vertegenwoordigt een dagelijkse uitstoot van meer dan 600 ton. Daarmee heeft YouTube een ecologische voetafdruk van meer dan 219 miljoen ton koolstofdioxide per jaar.”

“Een gelijkaardig fenomeen merkt men op bij Gmail, het email-platform van Google. Een individuele gebruiker veroorzaakt een jaarlijkse uitstoot van 1,2 kilogram koolstofdioxide. Gmail heeft echter 900 miljoen gebruikers. Het platform heeft dan ook een ecologische voetafdruk van 1,08 miljoen ton per jaar.”

Middelgrote stad

Google benadrukt van bijzonder energie-efficiënte datacenters gebruik te maken. Tegenover het verbruik van sommige sectorgenoten zou een energiebesparing van 50 procent worden gerealiseerd. Het bedrijf zelf zegt 1,68 miljoen ton koolstofdioxide per jaar te genereren.

Dat volume komt vooral uit de datacenters van de onderneming. Google zou jaarlijks aan een elektriciteitsverbruik van bijna 2,68 megawattuur komen. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van een agglomeratie zoals Angers in Frankrijk.

Maar Google is niet het enige internetbedrijf met een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Gelijkaardige cijfers produceert ook Facebook. Het sociale netwerkbedrijf zegt dat een individuele gebruiker jaarlijks 263 gram koolstofdioxide produceert. Dat is volgens Facebook minder dan een kop thee (335 gram) of koffie (340 gram).

Men moet er daarbij wel rekening mee houden dat Facebook 1,69 miljard gebruikers heeft. Het bedrijf zegt zelf jaarlijks 528.000 ton koolstofdioxide te genereren. Datacenters nemen daarvan 80 procent voor hun rekening. In totaal verbruikt Facebook bijna 1,04 miljard kilowattuur per jaar.

Engagement

Bij Twitter veroorzaakt een tweet 0,02 gram uitstoot. Met 500 miljoen berichten lopen die dagelijkse emissies echter op een volume van 10 ton. Dat creëert een ecologische voetafdruk van 3.652 ton per jaar. Bij Netflix zou een gebruiker 0,5 gram koolstofdioxide per uur produceren.

Dat is minder dan de menselijke ademhaling, die aan een uitstoot van 40 gram per uur zou komen. Wanneer men echter een extrapolatie maakt naar 65 miljoen gebruikers, komt men aan een uitstoot van 50 ton per dag. Daarmee heeft Netflix een ecologische voetafdruk van 10.200 ton per jaar.

“Het energieverbruik voor data zal een verdere exponentiële groei kennen,” voorspelt energie-consulente Sophia Flucker. “De bedrijven doen weliswaar belangrijke inspanningen om hun verbruik terug te dringen, maar toch moeten die prestaties nog sterk kunnen verbeteren.”

De internetbedrijven hebben zich geëngageerd om hun uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van volgend decennium te verminderen of hoogstens status-quo te houden, hoewel hun activiteiten en de inzet van hun datacenters verder zullen blijven toenemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20